לCisco Webex Calling שתי גירסאות:

  • Cisco Webex Calling

  • Cisco Webex Calling (לשעבר Spark שיחה)

שתי גירסאות אלה משתמשות בטלפונים עם הבדלים גדולים בקושחה שלהם ובממשק המשתמש שלהם. עליך לדעת את הגירסה שעליך לקבוע אילו מאמרים לעזור להציג.

1

בצע אחת מהפעולות הבאות.

  • מכשירי טלפון: יישומים לעיתונות .
  • מכשירי ועידה: לחץ על יישומים.
2

הביטו בפריטי התפריט.

  • אם אתה רואה מצב , יש לך טלפון Cisco Webex Calling עם הקושחה רובי טלפונים.
  • אם אתה רואה את פרטי הטלפון, יש לך טלפון Cisco Webex Calling (לשעבר Spark יחה).