Webex Calling Regional Media за CCP не се отнася за системите за стаи на Webex .

Първо трябва да изпълните мрежовите изисквания, определени от Cisco. За да избегнете прекъсване на услугата, препоръчваме да актуализирате мрежата си, ако е необходимо. За справка вж Мрежови изисквания за услугите на Webex .

Предлага се за:

  • Webex Calling за доставчици на услуги (SP)

  • Webex Calling за дистрибутори с добавена стойност (VAR)

Следните региони са обединени в един Референтен порт за производство таблица за SP и VAR:

  • САЩ

  • Канада

  • EMEA

  • Австралия

  • Япония

Пример за поток на повиквания в PSTN с помощта на регионална медия за CCP: