Webex Calling Регионални медии за CCP не се отнася за Webex системи стая.

Първо трябва да отговаряте на мрежовите изисквания, както е зададено от Cisco. За да избегнете изтичане на услугата, ви препоръчваме да актуализирате мрежата си, както е необходимо. За справка вижте Мрежови изисквания за Уебекс услуги.

Предлага се за:

  • Webex Повикване за доставчици на услуги (SP)

  • Webex Повикване за препродавачи с добавена стойност (VAR)

Следните региони се комбинират в една референтна таблица на производствен порт за SPs и VARs:

  • САЩ

  • Канада

  • ЕМЕА

  • Австралия

  • Япония

Пример за PSTN поток на повикване с помощта на регионални медии за CCP: