Regionala Webex Calling-media för CCP gäller inte Webex-rumssystem.

Du måste först uppfylla nätverkskraven som anges av Cisco. För att undvika driftavbrott rekommenderar vi att du uppdaterar nätverket vid behov. Se Nätverkskrav för Webex-tjänster för referens.

Tillgänglig för:

  • Webex Calling för tjänsteleverantörer

  • Webex Calling för mervärdesåterförsäljare

Följande regioner har kombinerats till en Referenstabell för produktionsport för tjänsteleverantörer och mervärdesåterförsäljare:

  • USA

  • Kanada

  • Europa, Mellanöstern och Afrika

  • Australien

  • Japan

Exempel på PSTN-samtalsflöde med regionala media för CCP: