Volání regionálních médií webex pro ccp se nevztahuje na pokojové systémy Webex.

Nejprve musíte splnit požadavky na síť nastavené společností Cisco. Abyste se vyhnuli výpadku služby, doporučujeme podle potřeby aktualizovat síť. Pro informaci viz Síťové požadavky na služby Webex.

K dispozici pro:

  • Webex volání po poskytovatelích služeb (SP)

  • Webex volání po prodejcích s přidanou hodnotou (VAR)

Následující oblasti jsou sloučeny do jedné referenční tabulky produkčního portu pro SP a VR:

  • NÁS

  • Kanada

  • EMEA

  • Austrálie

  • Japonsko

Příklad toku volání veřejné telefonní sítě pomocí regionálních médií pro ústřední protistranu: