Regionální média služby Webex Calling pro CCP se nevztahují na konferenční systémy Webex.

Nejprve musíte splnit požadavky na síť nastavené společností Cisco. Aby nedošlo k výpadku služby, doporučujeme podle potřeby aktualizovat síť. Viz část Síťové požadavky pro služby Webex.

K dispozici pro:

  • Webex Calling pro poskytovatele služeb (SP)

  • Webex Calling pro prodejce s přidanou hodnotou (VAR)

Následující regiony jsou sloučeny do jedné referenční tabulky produkčního přístavu pro SPa VARS:

  • US

  • Kanada

  • EMEA

  • Austrálie

  • Japonsko

Příklad toku hovorů PSTN pomocí regionálních médií pro CCP: