Webex Pozivanje regionalnih medija za CCP ne primenjuje se na Webex sisteme soba.

Prvo morate da ispunite mrežne zahteve koje je postavio Cisco. Da biste izbegli nestanak usluge, preporučujemo da po potrebi ažurirate mrežu. Za referencu pogledajte mrežne zahteve za Webex Usluge.

Dostupno za:

  • Webex poziva dobavljače usluga (SP)

  • Webex pozivanje na preprodaju dodate vrednosti (VAR)

Sledeći regioni se kombinuju u jednu referentnu tabelu porta za proizvodnju za SPS i VARS:

  • US

  • Kanada

  • EMEA

  • Australija

  • Japan

Primer PSTN protoka poziva pomoću regionalnih medija za CCP: