Webex Calling Regional Media for CCP sa nevzťahuje na izbové systémy Webex.

Najprv musíte splniť sieťové požiadavky stanovené spoločnosťou Cisco. Aby ste predišli výpadku služby, odporúčame vám aktualizovať sieť podľa potreby. Pre referenciu pozri Sieťové požiadavky pre služby Webex.

Dostupný pre:

  • Webex Calling for Service Providers (SP)

  • Webex Calling for Value Added Resellers (VAR)

Nasledujúce regióny sú spojené do jedného Referencia výrobného portu tabuľka pre SP a VAR:

  • USA

  • Kanada

  • EMEA

  • Austrália

  • Japonsko

Príklad toku hovorov PSTN pomocou regionálnych médií pre CCP: