Webex Calling Regional Media for CCP nie dotyczy systemów Webex Room.

Najpierw należy spełnić wymagania sieciowe określone przez firmę Cisco. Aby uniknąć przerwy w świadczeniu usług, w razie potrzeby zalecamy zaktualizowanie sieci. Aby uzyskać informacje, zobacz Wymagania sieciowe dla usług Webex.

Dostępne dla:

  • Webex Calling dla dostawców usług (SP)

  • Webex Calling dla sprzedawców z wartością dodaną (VAR)

Następujące regiony są połączone w jedną tabelę referencyjną portu produkcyjnego dla SPs i VAR:

  • US

  • Kanada

  • EMEA

  • Australia

  • Japonia

Przykład przepływu połączeń PSTN przy użyciu mediów regionalnych dla CCP: