Webex Calling Regional Media for CCP nie dotyczy systemów pomieszczeń Webex.

Najpierw należy spełnić wymagania sieciowe określone przez cisco. Aby uniknąć awarii usługi, w razie potrzeby zalecamy zaktualizowanie sieci. Aby uzyskać informacje, zobacz Wymagania sieciowe dla usług Webex.

Dostępne dla:

  • Webex Calling for Service Providers (SP)

  • Webex Calling for Value Added Resellers (VAR)

Następujące regiony są połączone w jedną tabelę referencyjną portu produkcyjnego dla SR i PAR:

  • NAM

  • Kanada

  • EMEA

  • Australia

  • Japonia

Przykład przepływu połączeń PSTN przy użyciu mediów regionalnych dla CCP: