Webex Calling Regional Media for CCP gjelder ikke for Webex-romsystemer.

Du må først oppfylle nettverkskravene som er angitt av Cisco. For å unngå tjenesteavbrudd anbefaler vi at du oppdaterer nettverket etter behov. For referanse se Nettverkskrav for Webex-tjenester .

Tilgjengelig for:

  • Webex Calling for Service Providers (SP)

  • Webex Calling for Value Added Resellers (VAR)

Følgende regioner slås sammen til én Referanse for produksjonsport tabell for SP-er og VAR-er:

  • USA

  • Canada

  • EMEA

  • Australia

  • Japan

Eksempel på PSTN-anropsflyt ved bruk av regionale medier for CCP: