Webex Calling Regional Media for CCP gjelder ikke for Webex-romsystemer.

Du må først oppfylle nettverkskravene som er angitt av Cisco. For å unngå tjenestebrudd anbefaler vi at du oppdaterer nettverket etter behov. Hvis du vil ha referanse, se Nettverkskrav for Webex-tjenester.

Tilgjengelig for:

  • Webex's leverandører av tjenester (SP)

  • Webex etterlyser verdiøkende forhandlere (VAR)

Følgende regioner kombineres i én tabell for produksjonsportreferanse for SPer og VAR-er:

  • USA

  • Canada

  • EMEA

  • Australia

  • Japan

Eksempel på PSTN-anropsflyt ved hjelp av regionale medier for CCP: