Задайте часова зона по подразбиране

Задайте часова зона по подразбиране за вашия уебекс сервизен сайт. Всички времена, включително началните и крайните часове за събрания, се появяват в избраната часова зона. Потребителите могат да заместят тази настройка, като изберат собствена часова зона, когато поискат профил, или на страницата "Моят профил" в My Webex.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за сайта изберете часова зона от падащия списък Часова зона.

3

За да покажете Отместването на GMT за часови зони в имейли и уеб страници, поставете отметка в квадратчето Показване на GMT изместването за часови зони в имейли и уеб страници.

4

Изберете Актуализиране.

Задайте броя на елементите в списъци

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Под секцията Опции на сайта въведете броя на елементите, които да се показват в полето Брой обяви на страница.

3

Изберете Актуализиране.

Промяна на горната навигационна лента


Тази процедура е само за сайтове на Enterprise Edition.

Можете да промените реда, в който бутоните се показват в навигационната лента, която се показва в горната част на сайта ви webex Enterprise Edition.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете надолу до секцията Конфигурация на горната навигационна лента.

Ако услуга не е налична на сайта Ви, тя се появява в скоби ().

3

Ако искате да включите услуги, които не са разрешени за сайта в списъка, проверете Услугите за показване, които не са разрешени за този сайт кутия.

Администрирането на сайта се вижда само от хостове с привилегии за администриране на сайта.

4

Изберете услуга и след това изберете бутоните Преместване нагоре или Преместване надолу, за да промените реда, по който бутоните се показват в навигационната лента.

5

Изберете Актуализиране.

Персонализиране на левите навигационни връзки за моя Webex

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете надолу до секцията Персонализиране на лявата навигационна лента за my Webex.

3

Изберете секцията, която съответства на вида на връзката (обичай, партньор или поддръжка и обучение), която искате да добавите.

4

Въведете име за връзката в полето Име на елемент от меню.

5

Въведете URL адреса, който искате да се покаже, когато потребителите изберат връзката.

"http://" не се изисква в URL адреса.

6

От списъка целеви прозорец изберете как искате да се отвори уеб страницата или документът.

 • Нов прозорец: За да отворите страницата в нов прозорец на браузъра.

 • Основен: За да отворите страницата в главната рамка на уеб страница, която използва рамки.

 • Родител: За да отворите страницата в родителската рамка на уеб страница, която използва рамки.

 • Връх: За да отворите страницата в горната рамка на уеб страница, която използва рамки.

7

(По избор) За персонализирани или партньорски връзки, за да покажете изображение с възможност за кликване на мястото на връзката, изберете Преглед и изберете файл с изображение от компютъра.

Файлът с изображението може да бъде до 25 X 25 пиксела.

8

Изберете Актуализиране.

Персонализиране на левите навигационни връзки за всички услуги

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете надолу до секцията Персонализиране на лявата навигационна лента за всички услуги.

3

Изберете секцията, която съответства на типа връзка (персонализирана или поддръжка и обучение), която искате да добавите.

4

(По избор) За да добавите персонализирани връзки към нова група, въведете етикет на Група за персонализирани връзки.

5

Въведете име за връзката в полето Име на елемент от меню.

6

Въведете URL адреса, който искате да се покаже, когато потребителите изберат връзката.

"http://" не се изисква в URL адреса.

7

От списъка целеви прозорец изберете как искате да се отвори уеб страницата или документът.

 • Нов прозорец: За да отворите страницата в нов прозорец на браузъра.

 • Основен: За да отворите страницата в главната рамка на уеб страница, която използва рамки.

 • Родител: За да отворите страницата в родителската рамка на уеб страница, която използва рамки.

 • Връх: За да отворите страницата в горната рамка на уеб страница, която използва рамки.

8

Изберете Актуализиране.

Скрий промоционалното съдържание на Webex

Тази процедура е само за Webex срещи, Webex събития, Webex обучение и Webex поддръжка.

Определени страници, като стандартните webex страници в края на сесията (целевата), страниците за присъединяване и имейл съобщенията с покана, съдържат съобщения, които въвеждат функции на Webex. Можете да използвате тази процедура, за да премахнете това промоционално съдържание от тези страници.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и преминете към едно от следните неща:

 • Конфигурация > Webex събрания
 • Конфигурация > Webex събития > опции
 • Конфигурация > Обучение на Webex
2

В секцията Опции за сайта премахнете отметката Показване на промоционално съдържание за всеки елемент, където искате да скриете промоционалното съдържание.

3

(Само за събития на Webex) За да промените промоционалната страница Webex Events, превъртете надолу до секцията Промоция и въведете нов URL адрес на страница на url адрес на страница промоция.

4

Изберете Актуализиране.