Zadejte výchozí časové pásmo

Nastavte výchozí časové pásmo pro web služby Webex. Všechny časy, včetně počátečních a koncových časů schůzek, se zobrazují ve vybraném časovém pásmu. Uživatelé mohou toto nastavení přepsat výběrem vlastního časového pásma při žádosti o účet nebo na stránce Můj profil v části Moje aplikace Webex.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti pracoviště vyberte časové pásmo z rozevíracího seznamu Časové pásmo.

3

Chcete-li zobrazit posun GMT pro časová pásma v e-mailech a na webových stránkách, zaškrtněte políčko Zobrazit posun GMT pro časová pásma v e-mailech a na webových stránkách .

4

Zvolte Aktualizovat.

Zadejte počet položek v seznamech

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti pracoviště zadejte počet položek, které se mají zobrazit v poli Počet seznamů na stránku.

3

Zvolte Aktualizovat.

Změna horního navigačního panelu


 

Tento postup je určen pouze pro weby verze Enterprise.

Můžete změnit pořadí, ve kterém se tlačítka zobrazují na navigačním panelu v horní části webu Webex Enterprise Edition.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

Přejděte dolů do části Konfigurace horního navigačního panelu.

Pokud služba není na vašem webu k dispozici, zobrazí se v závorkách ().

3

Pokud chcete zahrnout služby, které nejsou pro daný web povoleny, zaškrtněte políčko Zobrazovat služby, které nejsou pro tento web povoleny.

Správa webu je viditelná pouze pro hostitele s oprávněními pro správu webu.

4

Vyberte službu a poté výběrem tlačítek Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů změňte pořadí tlačítek zobrazených na navigačním panelu.

5

Zvolte Aktualizovat.

Přizpůsobení levých navigačních odkazů pro mou aplikaci Webex

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

Posuňte se dolů k části Přizpůsobení levého navigačního panelu pro mou aplikaci Webex.

3

Vyberte část, která odpovídá typu odkazu (vlastní, partner nebo podpora a školení), který chcete přidat.

4

Do pole Název položky nabídky zadejte název odkazu.

5

Zadejte adresu URL, kterou chcete zobrazit, když uživatelé zvolí odkaz.

„http://“ není v adrese URL vyžadováno.

6

V seznamu Cílové okno zvolte, jak má být webová stránka nebo dokument otevřena.

 • Nové okno: Otevření stránky v novém okně prohlížeče.

 • Hlavní: Otevření stránky ve sálovém počítači webové stránky, která používá rámce.

 • Rodič: Otevření stránky v nadřazeném rámci webové stránky, která používá rámce.

 • Nahoře: Otevření stránky v horním rámci webové stránky, která používá rámce.

7

(Volitelné) Chcete-li u vlastních nebo partnerských odkazů zobrazit místo odkazu obrázek, na který lze kliknout, vyberte možnost Procházet a v počítači vyberte soubor s obrázkem.

Soubor obrázku může mít velikost až 25 X 25 pixelů.

8

Zvolte Aktualizovat.

Přizpůsobení levých navigačních odkazů pro všechny služby

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

Posuňte se dolů k části Přizpůsobení levého navigačního panelu pro všechny služby.

3

Vyberte část, která odpovídá typu odkazu (vlastní, nebo podpora a školení), který chcete přidat.

4

(Volitelné)Chcete-li přidat vlastní odkazy do nové skupiny, zadejte štítek skupiny pro vlastní odkazy.

5

Do pole Název položky nabídky zadejte název odkazu.

6

Zadejte adresu URL, kterou chcete zobrazit, když uživatelé zvolí odkaz.

„http://“ není v adrese URL vyžadováno.

7

V seznamu Cílové okno zvolte, jak má být webová stránka nebo dokument otevřena.

 • Nové okno: Otevření stránky v novém okně prohlížeče.

 • Hlavní: Otevření stránky ve sálovém počítači webové stránky, která používá rámce.

 • Rodič: Otevření stránky v nadřazeném rámci webové stránky, která používá rámce.

 • Nahoře: Otevření stránky v horním rámci webové stránky, která používá rámce.

8

Zvolte Aktualizovat.

Skrýt propagační obsah služby Webex

Tento postup je určen pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Events, Webex Training a Webex Support.

Některé stránky, například standardní stránky pro ukončení relace Webex, stránky pro připojení a e-mailové zprávy s pozvánkami, obsahují zprávy zavádějící funkce Webex. Tento postup můžete použít k odstranění tohoto propagačního obsahu z těchto stránek.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na jednu z následujících možností:

 • Konfigurace > Webex Meetings
 • Konfigurace > Webex Events > Možnosti
 • Konfigurace > Webex Training
2

V části Možnosti webu zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit propagační obsah pro každou položku, u které chcete propagační obsah skrýt.

3

(Pouze aplikace Webex Events) Chcete-li změnit propagační stránku aplikace Webex Events, přejděte dolů do části Propagační a zadejte novou adresu URL stránky Propagační stránky.

4

Zvolte Aktualizovat.