Určení výchozího časového pásma

Nastavte výchozí časové pásmo pro web služby Webex. Ve vybraném časovém pásmu se zobrazí všechny časy, včetně počátečního a koncového času schůzek. Uživatelé mohou toto nastavení přepsat výběrem vlastního časového pásma, když požádají o účet, nebo na stránce Můj profil v aplikaci MůjWebex.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

V části Možnosti webu vyberte časové pásmo z rozevíracího seznamu Časové pásmo.

3

Chcete-li zobrazit posun GMT pro časová pásma v e-mailech a webových stránkách, zaškrtněte políčko Zobrazit posun GMT pro časová pásma v e-mailech a webových stránkách.

4

Zvolte Aktualizovat.

Určení počtu položek v seznamech

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

V části Možnosti webu zadejte počet položek, které se mají zobrazit, do pole Počet výpisů na stránku.

3

Zvolte Aktualizovat.

Změna horního navigačního panelu


Tento postup je určen pouze pro weby Enterprise Edition.

Pořadí, ve kterém se tlačítka zobrazují na navigačním panelu, který se zobrazí v horní části webu Webex Enterprise Edition.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

Přejděte dolů do části Konfigurace horního navigačního panelu.

Pokud služba není na vašem webu k dispozici, zobrazí se v závorkách ().

3

Pokud chcete do seznamu zahrnout služby, které nejsou pro web povoleny, zaškrtněte políčko Zobrazit služby, které nejsou pro tento web povoleny.

Správa webu je viditelná pouze pro hostitele s oprávněními správy webu.

4

Vyberte službu a pak vyberte tlačítka Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů a změňte pořadí, ve jakém se tlačítka zobrazují na navigačním panelu.

5

Zvolte Aktualizovat.

Přizpůsobení levých navigačních odkazů pro můj Webex

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

Přejděte dolů do části Přizpůsobení levého navigačního panelu pro můj webex.

3

Vyberte oddíl, který odpovídá typu odkazu (vlastní, partnerský nebo podpůrný a školicí), který chcete přidat.

4

Do pole Název položky nabídky zadejte název odkazu.

5

Zadejte adresu URL, kterou chcete zobrazit, když uživatelé tento odkaz vyberou.

V adrese URL není vyžadováno "http://".

6

V seznamu Cílové okno vyberte, jak chcete webovou stránku nebo dokument otevřít.

 • Nové okno: Otevření stránky v novém okně prohlížeče

 • Hlavní: Otevření stránky v hlavním snímku webové stránky, která používá rámečky.

 • Rodič: Otevření stránky v nadřazeném rámečku webové stránky, která používá rámečky.

 • Nahoře: Otevření stránky v horním rámečku webové stránky, která používá rámečky.

7

(Volitelné) Chcete-li zobrazit obrázek, na který lze kliknout místo odkazu, vyberte Procházet a vybrat soubor obrázku z počítače.

Obrazový soubor může mít až 25 x 25 pixelů.

8

Zvolte Aktualizovat.

Přizpůsobení levých navigačních odkazů pro všechny služby

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

Přejděte dolů do části Přizpůsobení levého navigačního panelu pro všechny služby.

3

Vyberte oddíl, který odpovídá typu odkazu (vlastního nebo podpory a školení), které chcete přidat.

4

(Volitelné) Chcete-li do nové skupiny přidat vlastní odkazy, zadejte popisek skupiny pro vlastní odkazy.

5

Do pole Název položky nabídky zadejte název odkazu.

6

Zadejte adresu URL, kterou chcete zobrazit, když uživatelé tento odkaz vyberou.

V adrese URL není vyžadováno "http://".

7

V seznamu Cílové okno vyberte, jak chcete webovou stránku nebo dokument otevřít.

 • Nové okno: Otevření stránky v novém okně prohlížeče

 • Hlavní: Otevření stránky v hlavním snímku webové stránky, která používá rámečky.

 • Rodič: Otevření stránky v nadřazeném rámečku webové stránky, která používá rámečky.

 • Nahoře: Otevření stránky v horním rámečku webové stránky, která používá rámečky.

8

Zvolte Aktualizovat.

Skrytí propagačního obsahu Webex

Tento postup je určen pouze pro schůzky Webex, události Webex, školení Webex a podporu Webex.

Některé stránky, například standardní stránky webexu na konci relace (landing), stránky spojení a e-mailové zprávy s pozvánkou, obsahují zprávy, které zavádějí funkce Webexu. Tento postup můžete použít k odstranění tohoto propagačního obsahu z těchto stránek.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na jednu z těchto věcí:

 • Konfigurace > schůzkách Webex
 • Možnosti > událostí Webexu >
 • Konfigurace > Školení Webex
2

V části Možnosti webu odškrtávejte políčko Zobrazit propagační obsah pro každou položku, kde chcete skrýt propagační obsah.

3

(Pouze události Webex) Chcete-li změnit propagační stránku Události Webex, přejděte dolů do sekce Propagace a zadejte novou adresu URL stránky na adrese URL propagační stránky.

4

Zvolte Aktualizovat.