Een standaardtijdzone opgeven

Stel een standaardtijdzone in voor uw Webex-servicesite. Alle tijden, inclusief de begin- en eindtijden voor vergaderingen, worden in de geselecteerde tijdzone weergegeven. Gebruikers kunnen deze instelling overschrijven door hun eigen tijdzone te selecteren als ze een account aanvragen, of op de pagina Mijn profiel in Mijn Webex.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Selecteer in het gedeelte Siteopties een tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijdzone.

3

Als u de GMT-offset voor tijdzones in e-mails en webpagina's wilt weergeven, schakelt u het selectievakje De GMT-offset voor tijdzones in e-mails en webpagina's weergeven in.

4

Selecteer Bijwerken.

Het aantal items in een lijst opgeven

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Voer in het gedeelte Siteopties het aantal items in dat in het vak Aantal vermeldingen per pagina moet worden weergegeven.

3

Selecteer Bijwerken.

De bovenste navigatiebalk wijzigen


 

Deze procedure is alleen bedoeld voor Enterprise Edition-sites.

U kunt de volgorde wijzigen waarin de knoppen worden weergegeven op de navigatiebalk boven aan uw WebEx Enterprise Edition-site.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Scrol omlaag naar het gedeelte Configuratie bovenste navigatiebalk.

Als een service niet beschikbaar is op uw site, wordt deze weergegeven tussen haakjes ().

3

Als u services wilt opnemen die in de lijst niet zijn ingeschakeld voor de site, schakelt u het selectievakje Services weergeven die niet zijn ingeschakeld voor deze site in.

Sitebeheer is alleen zichtbaar voor hosts met rechten voor sitebeheer.

4

Selecteer een service en klik vervolgens op de knop Omhoog of Omlaag om de volgorde van de knoppen op de navigatiebalk te wijzigen.

5

Selecteer Bijwerken.

De koppelingen van de linkernavigatiebalk voor Mijn Webex aanpassen

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Scrol omlaag naar het gedeelte Aanpassing linkernavigatiebalk voor Mijn Webex.

3

Kies het gedeelte dat overeenkomt met het type koppeling (aangepast, partner of ondersteuning en training) dat u wilt toevoegen.

4

Voer in het veld Naam van menu-item een naam voor de koppeling in.

5

Voer de URL in die moet worden weergegeven wanneer gebruikers op de koppeling klikken.

"http://" is niet vereist in de URL.

6

Kies in de lijst Doelvenster hoe u wilt dat de webpagina of het document wordt geopend.

 • Nieuw venster: de pagina in een nieuw browservenster openen.

 • Hoofd: de pagina in het hoofdframe van een webpagina met frames openen.

 • Bovenliggend: de pagina in het bovenliggende frame van een webpagina met frames openen.

 • Bovenste: de pagina in het bovenste frame van een webpagina met frames openen.

7

(Optioneel) Als u voor aangepaste of partnerkoppelingen een afbeelding waarop kan worden geklikt wilt weergeven in plaats van de koppeling, selecteert u Bladeren en selecteert u een afbeeldingsbestand op uw computer.

Het afbeeldingsbestand kan maximaal 25x25 pixels zijn.

8

Selecteer Bijwerken.

De koppelingen van de linkernavigatiebalk voor alle services aanpassen

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Scrol omlaag naar het gedeelte Aanpassing linkernavigatiebalk voor alle services.

3

Kies het gedeelte dat overeenkomt met het type koppeling (aangepast of ondersteuning en training) dat u wilt toevoegen.

4

(Optioneel) Als u aangepaste koppelingen wilt toevoegen aan een nieuwe groep, voert u een Groepslabel voor aanpaste koppelingen in.

5

Voer in het veld Naam van menu-item een naam voor de koppeling in.

6

Voer de URL in die moet worden weergegeven wanneer gebruikers op de koppeling klikken.

"http://" is niet vereist in de URL.

7

Kies in de lijst Doelvenster hoe u wilt dat de webpagina of het document wordt geopend.

 • Nieuw venster: de pagina in een nieuw browservenster openen.

 • Hoofd: de pagina in het hoofdframe van een webpagina met frames openen.

 • Bovenliggend: de pagina in het bovenliggende frame van een webpagina met frames openen.

 • Bovenste: de pagina in het bovenste frame van een webpagina met frames openen.

8

Selecteer Bijwerken.

Promotionele inhoud in Webex verbergen

Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings, Webex Events, Webex Training en Webex Support.

Bepaalde pagina's, zoals de standaard Webex-pagina's voor het einde van een sessie (landing), de deelnamepagina's en uitnodigingsberichten, bevatten berichten waarin Webex-functies worden geïntroduceerd. U kunt deze procedure gebruiken om deze promotionele inhoud te verwijderen van dergelijke pagina's.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar een van de volgende opties:

 • Configuratie > Webex Meetings
 • Configuratie > Webex Events > Opties
 • Configuratie > Webex Training
2

Schakel in het gedeelte Siteopties voor elk item waarvoor u promotionele inhoud wilt verbergen, het selectievakje Promotionele inhoud weergeven uit.

3

(Alleen voor Webex Events) Als u de promotionele pagina van Webex Events wilt wijzigen, bladert u omlaag naar het gedeelte Promotie en geeft u bij URL promotionele pagina een nieuwe URL voor de pagina op.

4

Selecteer Bijwerken.