Ange en tidszon

Ställ in en standardtidszon för din Webex-servicewebbplats. Alla tider, inklusive start- och sluttider för möten, visas i den valda tidszonen. Användare kan åsidosätta denna inställning genom att välja en egen tidszon när de begär ett konto, eller på sidan Min profil i Mitt Webex.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Under avsnittet Sidalternativ väljer du en tidszon från den nedrullningsbara listan Tidszon.

3

Om du vill visa GMT-förskjutningen för tidszoner i e-post och webbsidor markerar du kryssrutan Visa GMT-förskjutningen för tidszoner i e-post och webbsidor.

4

Välj Uppdatera.

Ange antal objekt i listor

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Under avsnittet Sidalternativ anger du antalet objekt att visa i rutan Antalet listningar per sida.

3

Välj Uppdatera.

Ändra navigeringsfältet Bar


 

Denna procedur är endast för företagsversioner.

Du kan ändra ordningen i vilken knapparna visas på navigeringsraden som visas överst på din webbplats med WebEx-företagsversion.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Bläddra ner till avsnittet Konfiguration av övre navigationsrad.

Om tjänsten inte är tillgänglig på din webbplats visas den inom parenteser ().

3

Om du vill inkludera tjänster som inte är aktiverade för webbplatsen i listan, markerar du rutan Visa tjänster som inte är aktiverade för den här webbplatsen.

Administrering av webbplatsen är endast synlig för värdar med privilegier för administrering av webbplatsen.

4

Välj en tjänst och använd sedan knapparna Flytta upp eller Flytta ner för att ändra ordningen som knapparna visas i på navigeringsraden.

5

Välj Uppdatera.

Anpassa de vänstra navigeringslänkarna till Mitt Webex

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Bläddra ner till avsnittet för anpassning av vänstra navigeringsraden i Mitt Webex.

3

Välj avsnittet som motsvarar typen av länk (anpassa, partner eller support och utbildning) som du vill lägga till.

4

Ange ett länknamn i fältet Menynamn för objekt.

5

Ange URL:en som du vill visa när användaren väljer länken.

"http://" krävs inte i webbadressen.

6

Från listan Målfönster väljer du hur du vill att webbsidan eller dokumentet ska öppnas.

 • Nytt fönster: Om du vill öppna sidan i ett nytt webbläsarfönster.

 • Huvud: Om du vill öppna sidan i stordatorn av en webbsida som använder ramar.

 • Förälder: Om du vill öppna sidan i den överordnade ramen av en webbsida som använder ramar.

 • Övre: Om du vill öppna sidan i den övre ramen av en webbsida som använder ramar.

7

(Valfritt) För att visa en klickbar bild istället för länken, för kund- eller partnerlänkar, välj Bläddra och välj en bildfil från din dator.

Bildfilen får vara upp till 25 X 25 pixlar.

8

Välj Uppdatera.

Anpassa Vänster Navigering Länkar för Alla tjänster

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Bläddra ner till avsnittet Anpassning av vänstra navigeringsraden för alla tjänster.

3

Välj avsnittet som motsvarar typen av länk (anpassa eller support och utbildning) som du vill lägga till.

4

(Valfritt) För att lägga till anpassade länkar till en ny grupp, ange en Gruppetikett för anpassade länkar.

5

Ange ett länknamn i fältet Menynamn för objekt.

6

Ange URL:en som du vill visa när användaren väljer länken.

"http://" krävs inte i webbadressen.

7

Från listan Målfönster väljer du hur du vill att webbsidan eller dokumentet ska öppnas.

 • Nytt fönster: Om du vill öppna sidan i ett nytt webbläsarfönster.

 • Huvud: Om du vill öppna sidan i stordatorn av en webbsida som använder ramar.

 • Förälder: Om du vill öppna sidan i den överordnade ramen av en webbsida som använder ramar.

 • Övre: Om du vill öppna sidan i den övre ramen av en webbsida som använder ramar.

8

Välj Uppdatera.

Dölj Webex-reklaminnehåll

Den här proceduren gäller endast Webex Meetings, Webex Events, Webex Training och Webex Support.

Vissa sidor, till exempel standardsidorna för Webex vid slutet av sessionen (landningssidor), sidorna för att delta och e-postinbjudningar, innehåller meddelanden som introducerar Webex-funktioner. Du kan använda dig av denna procedur för att ta bort reklaminnehåll från dessa sidor.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till något av följande:

 • Konfiguration > Webex Meetings
 • Konfiguration > Webex Events > Alternativ
 • Konfiguration > Webex Training
2

I avsnittet Sidalternativ avmarkerar du kryssrutan Visa reklaminnehåll för varje objekt som du vill dölja reklaminnehåll.

3

(Endast Webex Events) För att ändra reklamsidan för Webex Events bläddrar du ner till avsnittet Reklam och anger en ny URL för reklamsidans URL.

4

Välj Uppdatera.