Ange en tidszon

Ange en standard tids zon för din Webex-servicewebbplats. Alla tider, inklusive start-och slut tider för möten, visas i den valda tids zonen. Användare kan åsidosätta denna inställning genom att välja en egen tidszon när de begär ett konto, eller på sidan Min profil i Mitt Webex.

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Under avsnittet Sidalternativ väljer du en tidszon från den nedrullningsbara listan Tidszon.

3

Om du vill visa GMT-förskjutning för tids zoner i e-postmeddelanden och webb sidor markerar du kryss rutan Visa GMT-förskjutning för tids zoner i e-post och webb sidor .

4

Välj Uppdatera.

Ange antal objekt i listor

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Under avsnittet Sidalternativ anger du antalet objekt att visa i rutan Antalet listningar per sida.

3

Välj Uppdatera.

Ändra navigeringsfältet Bar


Denna procedur är endast för företagsversioner.

Du kan ändra ordningen som knapparna visas i på navigeringsrad som visas högst upp på din Webex Företagsversion-webbplats.

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till avsnittet Konfiguration av övre navigationsrad.

Om tjänsten inte är tillgänglig på din webbplats visas den inom parenteser ().

3

Om du vill inkludera tjänster som inte är aktiverade för webbplatsen i listan, markerar du rutan Visa tjänster som inte är aktiverade för den här webbplatsen.

Administrering av webbplatsen är endast synlig för värdar med privilegier för administrering av webbplatsen.

4

Välj en tjänst och använd sedan knapparna Flytta upp eller Flytta ner för att ändra ordningen som knapparna visas i på navigeringsraden.

5

Välj Uppdatera.

Anpassa de vänstra navigeringslänkarna till Mitt Webex

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till avsnittet för anpassning av vänstra navigeringsraden i Mitt Webex.

3

Välj avsnittet som motsvarar typen av länk (anpassa, partner eller support och utbildning) som du vill lägga till.

4

Ange ett länknamn i fältet Menynamn för objekt.

5

Ange URL:en som du vill visa när användaren väljer länken.

"http://" krävs inte i webbadressen.

6

Från listan Målfönster väljer du hur du vill att webbsidan eller dokumentet ska öppnas.

 • Nytt fönster: Om du vill öppna sidan i ett nytt webbläsarfönster.

 • Huvud: Om du vill öppna sidan i stordatorn av en webbsida som använder ramar.

 • Förälder: Om du vill öppna sidan i den överordnade ramen av en webbsida som använder ramar.

 • Övre: Om du vill öppna sidan i den övre ramen av en webbsida som använder ramar.

7

(Valfritt) För att visa en klickbar bild istället för länken, för kund- eller partnerlänkar, välj Bläddra och välj en bildfil från din dator.

Bildfilen får vara upp till 25 X 25 pixlar.

8

Välj Uppdatera.

Anpassa Vänster Navigering Länkar för Alla tjänster

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till avsnittet Anpassning av vänstra navigeringsraden för alla tjänster.

3

Välj avsnittet som motsvarar typen av länk (anpassa eller support och utbildning) som du vill lägga till.

4

(Valfritt) För att lägga till anpassade länkar till en ny grupp, ange en Gruppetikett för anpassade länkar.

5

Ange ett länknamn i fältet Menynamn för objekt.

6

Ange URL:en som du vill visa när användaren väljer länken.

"http://" krävs inte i webbadressen.

7

Från listan Målfönster väljer du hur du vill att webbsidan eller dokumentet ska öppnas.

 • Nytt fönster: Om du vill öppna sidan i ett nytt webbläsarfönster.

 • Huvud: Om du vill öppna sidan i stordatorn av en webbsida som använder ramar.

 • Förälder: Om du vill öppna sidan i den överordnade ramen av en webbsida som använder ramar.

 • Övre: Om du vill öppna sidan i den övre ramen av en webbsida som använder ramar.

8

Välj Uppdatera.

Dölj Webex-reklaminnehåll

Denna procedur är endast för Webex-möten, Webex Events, Webex Training och Webex support.

Vissa sidor, t. ex. vanliga Webex-sidor (End-of-Session), anslutnings sidorna och e-postinbjudningar, innehåller meddelanden som introducerar Webex-funktioner. Du kan använda dig av denna procedur för att ta bort reklaminnehåll från dessa sidor.

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till något av följande:

 • Konfigurationer > Webex Meetings
 • Konfigurationer > Webex-evenemang > Alternativ
 • Konfigurationer > Webex-utbildning
2

I avsnittet Sidalternativ avmarkerar du kryssrutan Visa reklaminnehåll för varje objekt som du vill dölja reklaminnehåll.

3

(Endast Webex Events) För att ändra reklamsidan för Webex Events bläddrar du ner till avsnittet Reklam och anger en ny URL för reklamsidans URL.

4

Välj Uppdatera.