Angi en standard tidssone

Angi en standard tidssone for nettstedet for Webex-tjenesten. Alle klokkeslett, inkludert start- og sluttidspunkt for møter, vises i den valgte tidssonen. Brukere kan overstyre denne innstillingen ved å velge sin egen tidssone når de ber om en konto, eller på Min profil side inn Min Webex .

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Alternativer for nettsted velger du en tidssone fra Tidssone rullegardinliste.

3

Hvis du vil vise GMT-forskyvningen for tidssoner i e-poster og nettsider, kontrollerer du Vis GMT-forskyvningen for tidssoner i e-poster og nettsider avmerkingsboks.

4

Velg Oppdater.

Angi antall elementer i lister

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Under delen Alternativer for nettsted skriver du inn antall elementer som skal vises i boksen Antall oppføringer per side.

3

Velg Oppdater.

Endre det øverste navigasjonsfeltet


 

Denne prosedyren gjelder bare for nettsteder i Enterprise Edition.

Du kan endre rekkefølgen knappene vises i på navigasjonslinjen som vises øverst på nettstedet for Webex Enterprise Edition.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla til delen Konfigurasjon av øverste navigasjonsfelt.

Hvis en tjeneste ikke er tilgjengelig på nettstedet ditt, vises den i parentes ().

3

Hvis du vil inkludere tjenester som ikke er aktivert for nettstedet i listen, merker du av for Vis tjenester som ikke er aktivert for dette nettstedet boksen.

nettstedsadministrasjon er bare synlig for verter med rettigheter til nettstedsadministrasjon .

4

Velg en tjeneste, og velg deretter Flytt opp eller Flytt ned for å endre rekkefølgen knappene vises på navigasjonslinjen.

5

Velg Oppdater.

Tilpasse venstre navigasjonskoblinger for Min Webex

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla ned til Tilpassing av venstre navigasjonsfelt for Min Webex delen.

3

Velg delen som tilsvarer koblingstypen (egendefinert, partner eller støtte og opplæring) du vil legge til.

4

Skriv inn et navn på koblingen i feltet Navn på menyelement.

5

Skriv inn URL som du vil vise når brukere velger koblingen.

«http://» er ikke nødvendig i URL-adressen.

6

Fra Målvindu velger du hvordan du vil at nettside eller dokumentet skal åpnes.

 • Nytt vindu: For å åpne siden i et nytt nettleservindu.

 • Hoved: For å åpne siden i hovedrammen på en nettside som bruker rammer.

 • Overordnet: For å åpne siden i den overordnede rammen på en side som bruker rammer.

 • Topp: For å åpne siden i den øverste rammen på en side som bruker rammer.

7

(Valgfritt) For egendefinerte koblinger eller partnerkoblinger velger du for å vise et klikkbart bilde i stedet for koblingen Bla gjennom og velg en bildefil fra datamaskinen.

Bildefilen kan være opptil 25 x 25 piksler.

8

Velg Oppdater.

Tilpasse venstre navigasjonskoblinger for Alle tjenester

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla ned til Tilpassing av venstre navigasjonsfelt for alle tjenester delen.

3

Velg delen som tilsvarer koblingstypen (egendefinert eller støtte og opplæring) du vil legge til.

4

(Valgfritt) Hvis du vil legge til egendefinerte koblinger i en ny gruppe, skriver du inn en Gruppeetikett for egendefinerte koblinger .

5

Skriv inn et navn på koblingen i feltet Navn på menyelement.

6

Skriv inn URL som du vil vise når brukere velger koblingen.

«http://» er ikke nødvendig i URL-adressen.

7

Fra Målvindu velger du hvordan du vil at nettside eller dokumentet skal åpnes.

 • Nytt vindu: For å åpne siden i et nytt nettleservindu.

 • Hoved: For å åpne siden i hovedrammen på en nettside som bruker rammer.

 • Overordnet: For å åpne siden i den overordnede rammen på en side som bruker rammer.

 • Topp: For å åpne siden i den øverste rammen på en side som bruker rammer.

8

Velg Oppdater.

Skjule Webex-kampanjeinnhold

Denne fremgangsmåten gjelder kun for Webex Meetings, Webex Events, Webex Training og Webex Support.

Enkelte sider, for eksempel standard Webex-sider for sluttøkt (målside), Bli med-sidene og e-postmeldinger med invitasjon, inneholder meldinger som introduserer Webex-funksjoner. Du kan bruke denne fremgangsmåten til å fjerne dette kampanjeinnholdet fra disse sidene.

1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon , og gå til ett av følgende:

 • Konfigurasjon > Webex Meetings
 • Konfigurasjon > Webex Events > Alternativer
 • Konfigurasjon > Webex-opplæring
2

I Alternativer for nettsted del, fjerner du merket Vis salgsfremmende innhold for hvert element der du vil skjule salgsfremmende innhold.

3

(Bare Webex Events) Hvis du vil endre kampanjesiden for Webex Events, blar du ned til Kampanje og angi en ny nettadresse for siden på Nettadresse for kampanjeside .

4

Velg Oppdater.