Określanie domyślnej strefy czasowej

Ustaw domyślną strefę czasową dla witryny usługi Webex. Wszystkie godziny, w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań, są wyświetlane w wybranej strefie czasowej. Użytkownicy mogą zastąpić to ustawienie, wybierając własną strefę czasową podczas żądania konta lub na stronie Mój profil w obszarze Mój Webex.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

W sekcji Opcje witryny wybierz strefę czasową z listy rozwijanej Strefa czasowa.

3

Aby wyświetlić przesunięcie GMT dla stref czasowych w wiadomościach e-mail i na stronach internetowych, zaznacz pole wyboru Wyświetl przesunięcie GMT dla stref czasowych w wiadomościach e-mail i na stronach internetowych.

4

Wybierz Aktualizuj.

Określanie liczby elementów na listach

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

W sekcji Opcje witryny wprowadź liczbę elementów do wyświetlenia w polu Liczba aukcji na stronie.

3

Wybierz Aktualizuj.

Zmienianie górnego paska nawigacyjnego


Ta procedura dotyczy tylko witryn Enterprise Edition.

Możesz zmienić kolejność, w jakiej przyciski są wyświetlane na pasku nawigacyjnym wyświetlanym u góry witryny Webex Enterprise Edition.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

Przewiń w dół do sekcji Konfiguracja górnego paska nawigacyjnego.

Jeśli usługa nie jest dostępna w Twojej witrynie, pojawia się w nawiasach ().

3

Jeśli chcesz uwzględnić na liście usługi, które nie są włączone dla witryny, zaznacz pole Wyświetl usługi, które nie są włączone dla tej witryny.

Administrowanie witryną jest widoczne tylko dla hostów z uprawnieniami do administrowania witryną.

4

Wybierz usługę, a następnie wybierz przyciski Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby zmienić kolejność, w jakiej przyciski są wyświetlane na pasku nawigacyjnym.

5

Wybierz Aktualizuj.

Dostosowywanie lewych łączy nawigacyjnych dla my Webex

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

Przewiń w dół do sekcji Dostosowywanie lewego paska nawigacyjnego dla mojego Webex.

3

Wybierz sekcję odpowiadającą typowi łącza (niestandardowe, partnerskie lub pomoc techniczna i szkoleniowa), które chcesz dodać.

4

Wprowadź nazwę łącza w polu Nazwa elementu menu.

5

Wprowadź adres URL, który ma być wyświetlany, gdy użytkownicy wybierają łącze.

"http://" nie jest wymagane w adresie URL.

6

Z listy Okno docelowe wybierz sposób otwierania strony internetowej lub dokumentu.

 • Nowe okno: Aby otworzyć stronę w nowym oknie przeglądarki.

 • Główne: Aby otworzyć stronę w mainframe strony internetowej, która używa ramek.

 • Rodzic: Aby otworzyć stronę w ramce nadrzędnej strony internetowej, która używa ramek.

 • Góra: Aby otworzyć stronę w górnej ramce strony internetowej, która używa ramek.

7

(Opcjonalnie) W przypadku łączy niestandardowych lub partnerskich, aby wyświetlić klikalny obraz zamiast łącza, wybierz Przeglądaj i wybierz plik obrazu z komputera.

Plik obrazu może mieć maksymalnie 25 x 25 pikseli.

8

Wybierz Aktualizuj.

Dostosowywanie lewych łączy nawigacyjnych dla wszystkich usług

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

Przewiń w dół do sekcji Dostosowywanie lewego paska nawigacyjnego dla wszystkich usług.

3

Wybierz sekcję odpowiadającą typowi łącza (niestandardowe lub pomoc techniczna i szkoleniowa), które chcesz dodać.

4

(Opcjonalnie) Aby dodać łącza niestandardowe do nowej grupy, wprowadź etykietę grupy dla łączy niestandardowych.

5

Wprowadź nazwę łącza w polu Nazwa elementu menu.

6

Wprowadź adres URL, który ma być wyświetlany, gdy użytkownicy wybierają łącze.

"http://" nie jest wymagane w adresie URL.

7

Z listy Okno docelowe wybierz sposób otwierania strony internetowej lub dokumentu.

 • Nowe okno: Aby otworzyć stronę w nowym oknie przeglądarki.

 • Główne: Aby otworzyć stronę w mainframe strony internetowej, która używa ramek.

 • Rodzic: Aby otworzyć stronę w ramce nadrzędnej strony internetowej, która używa ramek.

 • Góra: Aby otworzyć stronę w górnej ramce strony internetowej, która używa ramek.

8

Wybierz Aktualizuj.

Ukryj treści promocyjne Webex

Ta procedura dotyczy tylko WebexMeetings, Webex Events, Webex Training i Webex Support.

Niektóre strony, takie jak standardowe strony końcowe sesji Webex (docelowe), strony dołączania i wiadomości e-mail z zaproszeniami, zawierają wiadomości wprowadzające funkcje Webex. Możesz użyć tej procedury, aby usunąć te treści promocyjne z tych stron.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do jednego z następujących obszarów:

 • Konfiguracja > spotkaniaCh Webex
 • Konfiguracja > opcji > zdarzeń Webex
 • Konfiguracja > Webex Training
2

W sekcji Opcje witryny usuń zaznaczenie opcji Pokaż zawartość promocyjną dla każdego elementu, w którym chcesz ukryć zawartość promocyjną.

3

(Tylko Webex Events) Aby zmienić stronę promocyjną Webex Events, przewiń w dół do sekcji Promocja i wprowadź adres URL nowej strony w polu Adres URL strony promocji.

4

Wybierz Aktualizuj.