Određivanje podrazumevane vremenske zone

Postavite podrazumevanu vremensku zonu za webex servisnu lokaciju. Sva vremena, uključujući vreme početka i završetka sastanaka, pojavljuju se u izabranoj vremenskoj zoni. Korisnici mogu da zamene ovu postavku tako što će izabrati sopstvenu vremensku zonu kada zatraže nalog ili na stranici "Moj profil" u fascikli "Moj Webex".

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

U odeljku Opcije lokacije izaberite vremensku zonu sa padajuće liste Vremenska zona.

3

Da biste prikazali GMT pomak za vremenske zone u e-porukama i Veb stranicama, proverite izbor u polju za potvrdu Prikaži GMT pomak za vremenske zone u e-porukama i Web stranicama.

4

Izaberite ispravku.

Navedite broj stavki u listama

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

U odeljku Opcije lokacije unesite broj stavki koje će biti prikazane u okviru Broj rasporeda po stranici.

3

Izaberite ispravku.

Promena gornje trake za navigaciju


Ova procedura je samo za Enterprise Edition lokacije.

Možete da promenite redosled pojavljivanja dugmadi na traci za navigaciju koja se pojavljuje na vrhu Webex Enterprise Edition lokacije.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

Pomerite se nadole do odeljka "Konfiguracija gornje trake za navigaciju".

Ako usluga nije dostupna na vašoj lokaciji, ona se pojavljuje u zagradama ().

3

Ako želite da uključite usluge koje nisu omogućene za lokaciju na listi, pogledajte usluge prikaza koje nisu omogućene za ovo polje za lokaciju.

Administracija lokacije je vidljiva samo domaćinima sa privilegijama administracije lokacije.

4

Izaberite uslugu, a zatim kliknite na dugmad "Premesti na gore" ili "Premesti nadole" da biste promenili redosled pojavljivanja dugmadi na traci za navigaciju.

5

Izaberite ispravku.

Prilagođavanje veza za levu navigaciju za moj Webex

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

Pomerite se nadole do prilagođavanja leve trake za navigaciju za moj Webex odeljak.

3

Odaberite odeljak koji odgovara tipu veze (prilagođenoj, partneru ili podršci i obuci) koju želite da dodate.

4

Unesite ime veze u polje Ime stavke menija.

5

Unesite URL adresu koju želite da prikažete kada korisnici izaberu vezu.

"http://" nije potrebno u URL adresi.

6

Sa liste ciljnih prozora odaberite kako želite da se otvori Web stranica ili dokument.

 • Novi prozor: Da biste otvorili stranicu u novom prozoru pregledača.

 • Glavni: Da biste otvorili stranicu u glavnom računaru Web stranice koja koristi okvire.

 • Roditelj: Da biste otvorili stranicu u nadređenom okviru Web stranice koja koristi okvire.

 • Vrh: Otvaranje stranice u gornjem okviru Web stranice koja koristi okvire.

7

(Opcionalno) Za prilagođene ili partnerske veze, da biste prikazali sliku koja se može kliknuti umesto veze, izaberite stavku Pregledaj i izaberite datoteku slike sa računara.

Datoteka slike može biti do 25 X 25 piksela.

8

Izaberite ispravku.

Prilagođavanje veza za levu navigaciju za sve usluge

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

Pomerite se nadole do odeljka Prilagođavanje leve trake za navigaciju za sve usluge.

3

Odaberite odeljak koji odgovara tipu veze (prilagođenoj ili podršci i obuci) koji želite da dodate.

4

(Opcionalno) Unesite oznaku grupe za prilagođene veze da biste dodali prilagođene veze novojgrupi.

5

Unesite ime veze u polje Ime stavke menija.

6

Unesite URL adresu koju želite da prikažete kada korisnici izaberu vezu.

"http://" nije potrebno u URL adresi.

7

Sa liste ciljnih prozora odaberite kako želite da se otvori Web stranica ili dokument.

 • Novi prozor: Da biste otvorili stranicu u novom prozoru pregledača.

 • Glavni: Da biste otvorili stranicu u glavnom računaru Web stranice koja koristi okvire.

 • Roditelj: Da biste otvorili stranicu u nadređenom okviru Web stranice koja koristi okvire.

 • Vrh: Otvaranje stranice u gornjem okviru Web stranice koja koristi okvire.

8

Izaberite ispravku.

Sakrij promotivni sadržaj Webexa

Ova procedura je samo za Webexsastanke , Webexdogađaje, Webex obuku i Podršku za Webex.

Određene stranice, kao što su standardne Webex stranice za kraj sesije (sletanje) spoja i pozivne e-poruke, sadrže poruke koje uvode Webex funkcije. Ovu proceduru možete da koristite da biste uklonili ovaj promotivni sadržaj sa tih stranica.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i pređite na nešto od sledećeg:

 • Konfiguracija > Webex sastanci
 • Konfiguracija > Webex > opcije
 • Obuka za > Webex
2

U odeljku Opcije lokacije opozovite izbor u polju Prikaži promotivni sadržaj za svaku stavku u kojoj želite da sakrijete promotivni sadržaj.

3

(samo Webex događaji) Da biste promenili promotivnu stranicu Webex događaja, pomerite se nadole do odeljka "Promocija" i unesite url adresu nove stranice na url adresi stranice "Promocija".

4

Izaberite ispravku.