ציין אזור זמן המהווה ברירת מחדל

הגדר אזור זמן של ברירת מחדל עבור אתר השירות של Webex שלך. כל הזמנים, כולל שעות ההתחלה ושעות הסיום עבור פגישות, מופיעים באזור הזמן שנבחר. המשתמשים יכולים לעקוף הגדרה זו על-ידי בחירת אזור הזמן שלהם כאשר הם מבקשים חשבון, או בדף הפרופיל שלי ב-Webex שלי.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

במקטע אפשרויות אתר , בחר אזור זמן מהרשימה הנפתחת של אזור זמן.

3

כדי להציג את ההיסט של GMT עבור אזורי זמן בהודעות דוא"ל ודפי אינטרנט, סמן את הצג את היסט GMT עבור אזורי זמן בהודעות דוא"ל ודפי אינטרנט .

4

בחר עדכן.

ציין את מספר הפריטים ברשימות

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

תחת המקטע 'אפשרויות אתר ', הזן את מספר הפריטים להצגה במספר הרישומים בתיבת עמוד .

3

בחר עדכן.

שינוי סרגל הניווט העליון


 

הליך זה מיועד לאתרי מהדורה ארגונית בלבד.

באפשרותך לשנות את הסדר שבו הלחצנים מופיעים בסרגל הניווט שמופיע בחלק העליון של אתר Webex Enterprise Edition שלך.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל מקטע התצורה של סרגל הניווט העליון.

אם שירות אינו זמין באתר שלך, הוא מופיע בסוגריים ().

3

אם ברצונך לכלול שירותים שאינם מופעלים עבור האתר ברשימה, סמן את שירותי התצוגה שאינם מופעלים עבור תיבת אתר זו.

ניהול אתר גלוי רק למארחים עם הרשאות ניהול אתר.

4

בחר שירות ולאחר מכן בחר את הלחצנים הזז למעלה או הזז למטה כדי לשנות את הסדר שבו הלחצנים מופיעים בסרגל הניווט.

5

בחר עדכן.

התאם אישית את קישורי הניווט השמאליים עבור Webex שלי

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל התאמה אישית של סרגל הניווט השמאלי עבור קטע Webex שלי.

3

בחר את הקטע המתאים לסוג הקישור (מותאם אישית, שותף או תמיכה והדרכה) שברצונך להוסיף.

4

הזן שם עבור הקישור בשדה שם פריט התפריט.

5

הזן את כתובת ה-URL שברצונך להציג כאשר משתמשים בוחרים את הקישור.

"http://" אינו נדרש בכתובת ה-URL.

6

מרשימת החלונות 'היעד', בחר כיצד ברצונך לפתוח את דף האינטרנט או המסמך.

 • חלון חדש: כדי לפתוח את הדף בחלון דפדפן חדש.

 • ראשי: כדי לפתוח את הדף ב-Mainframe של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

 • הורה: כדי לפתוח את הדף במסגרת האב של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

 • עליון: כדי לפתוח את הדף במסגרת העליונה של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

7

(אופציונלי) עבור קישורים מותאמים אישית או שותפים, כדי להציג תמונה הניתנת ללחיצה במקום הקישור, בחר עיון ובחר קובץ תמונה מהמחשב שלך.

קובץ התמונה יכול להיות עד 25 X 25 פיקסלים.

8

בחר עדכן.

התאמה אישית של קישורי הניווט השמאליים עבור כל השירותים

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל הקטע 'התאמה אישית של סרגל הניווט השמאלי' עבור כל השירותים.

3

בחר את הקטע המתאים לסוג הקישור (מותאם אישית או תמיכה והדרכה) שברצונך להוסיף.

4

(אופציונלי)כדי להוסיף קישורים מותאמים אישית לקבוצה חדשה, הזן תווית קבוצה עבור קישורים מותאמים אישית.

5

הזן שם עבור הקישור בשדה שם פריט התפריט.

6

הזן את כתובת ה-URL שברצונך להציג כאשר משתמשים בוחרים את הקישור.

"http://" אינו נדרש בכתובת ה-URL.

7

מרשימת החלונות 'היעד', בחר כיצד ברצונך לפתוח את דף האינטרנט או המסמך.

 • חלון חדש: כדי לפתוח את הדף בחלון דפדפן חדש.

 • ראשי: כדי לפתוח את הדף ב-Mainframe של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

 • הורה: כדי לפתוח את הדף במסגרת האב של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

 • עליון: כדי לפתוח את הדף במסגרת העליונה של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

8

בחר עדכן.

הסתר תוכן פרסומי של Webex

הליך זה מיועד ל-Webex Meetings‏, Webex Events‏, Webex Training ו-Webex Support בלבד.

דפים מסוימים, כגון דפי סיום ההפעלה (נחיתה) הסטנדרטיים של Webex, דפי ההצטרפות והודעות דוא"ל של הזמנה, מכילים הודעות המציגות תכונות Webex. באפשרותך להשתמש בהליך זה כדי להסיר תוכן פרסומי זה מדפים אלה.

1

היכנס אל 'ניהול אתר Webex' ועבור לאחת מהאפשרויות הבאות:

 • תצורה > Webex Meetings
 • תצורה > Webex Events > אפשרויות
 • תצורה > Webex Training
2

בקטע 'אפשרויות אתר ', בטל את הסימון הצג תוכן שיווקי עבור כל פריט שבו ברצונך להסתיר תוכן שיווקי.

3

(Webex Events בלבד) כדי לשנות את דף המבצע של Webex Events, גלול למטה לקטע Promotion והזן כתובת URL חדשה בדף Promotion.

4

בחר עדכן.