ציון אזור זמן המוגדר כברירת מחדל

הגדר אזור זמן המוגדר כברירת מחדל עבור אתר שירות Webex שלך . כל הזמנים, כולל זמני ההתחלה והסיום של פגישות, מופיעים באזור הזמן שנבחר. משתמשים יכולים לעקוף הגדרה זו על-ידי בחירת אזור זמן משלהם כאשר הם מבקשים חשבון, או בדף הפרופיל שלי ב- My Webex.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

במקטע אפשרויות אתר, בחר אזור זמן מהרשימה הנפתחת אזור זמן.

3

כדי להציג את היסט GMT עבור אזורי זמן בהודעות דואר אלקטרוני ובדפי אינטרנט, סמן את תיבת הסימון הצג את היסט GMT עבור אזורי זמן בהודעות דואר אלקטרוני ובדפי אינטרנט.

4

בחר עדכן.

ציון מספר הפריטים ברשימות

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

תחת המקטע אפשרויות אתר, הזן את מספר הפריטים שיוצגו בתיבה מספר רישומים לכל עמוד .

3

בחר עדכן.

שינוי סרגל הניווט העליון


הליך זה מיועד לאתרי מהדורה ארגונית בלבד.

באפשרותך לשנות את הסדר שבו הלחצנים מופיעים בסרגל הניווט המופיע בחלק העליון של אתר Webex Enterprise Edition שלך .

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל המקטע תצורת סרגל הניווט העליון.

אם שירות אינו זמין באתר שלך, הוא מופיע בסוגריים ().

3

אם ברצונך לכלול ברשימה שירותים שאינם זמינים עבור האתר, סמן את התיבה הצג שירותים שאינם זמינים עבור אתר זה.

ניהול האתר גלוי רק למארחים עם הרשאות ניהול אתרים.

4

בחר שירות ולאחר מכן בחר בלחצןים הזז למעלה או הזז למטה כדי לשנות את הסדר שבו הלחצנים מופיעים בסרגל הניווט.

5

בחר עדכן.

התאמה אישית של קישורי הניווט השמאליים עבור Webex שלי

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל ההתאמה האישית של סרגל הניווט השמאלי עבור המקטע Webex שלי.

3

בחר את המקטע המתאים לסוג הקישור (מותאם אישית, שותף או תמיכה והדרכה) שברצונך להוסיף.

4

הזן שם עבור הקישור בשדה שם פריט תפריט.

5

הזן את כתובת ה - URL שברצונך להציג כאשר משתמשים בוחרים את הקישור.

"http://" אינו נדרש בכתובת ה- URL.

6

מתוך הרשימה חלון יעד, בחר כיצד ברצונך שדף האינטרנט או המסמך ייפתחו.

 • חלון חדש: כדי לפתוח את הדף בחלון דפדפן חדש.

 • ראשי: כדי לפתוח את הדף ב- mainframe של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

 • הורה: כדי לפתוח את הדף במסגרת האב של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

 • למעלה: כדי לפתוח את הדף במסגרת העליונה של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

7

(אופציונלי) עבור קישורים מותאמים אישית או שותפים, כדי להציג תמונה הניתנת ללחיצה במקום הקישור, בחר עיון ובחר קובץ תמונה מהמחשב שלך.

קובץ התמונה יכול להיות בגודל של עד 25 X 25 פיקסלים.

8

בחר עדכן.

התאמה אישית של קישורי הניווט השמאליים עבור כל השירותים

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל המקטע התאמה אישית של סרגל הניווט השמאלי עבור כל השירותים .

3

בחר את המקטע המתאים לסוג הקישור (מותאם אישית, או תמיכה והדרכה) שברצונך להוסיף.

4

(אופציונלי) כדי להוסיף קישורים מותאמים אישית לקבוצה חדשה, הזן תווית קבוצה לקישורים מותאמיםאישית.

5

הזן שם עבור הקישור בשדה שם פריט תפריט.

6

הזן את כתובת ה - URL שברצונך להציג כאשר משתמשים בוחרים את הקישור.

"http://" אינו נדרש בכתובת ה- URL.

7

מתוך הרשימה חלון יעד, בחר כיצד ברצונך שדף האינטרנט או המסמך ייפתחו.

 • חלון חדש: כדי לפתוח את הדף בחלון דפדפן חדש.

 • ראשי: כדי לפתוח את הדף ב- mainframe של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

 • הורה: כדי לפתוח את הדף במסגרת האב של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

 • למעלה: כדי לפתוח את הדף במסגרת העליונה של דף אינטרנט המשתמש במסגרות.

8

בחר עדכן.

הסתר תוכן פרסומי של Webex

הליך זה מיועד לפגישות Webex, אירועי Webex , הדרכת Webex ותמיכה ב- Webex בלבד.

דפים מסוימים, כגון דפי סוף ההפעלה (נחיתה) הסטנדרטיים של Webex , דפי ההצטרפות והודעות הדואר האלקטרוני של ההזמנה, מכילים הודעות המציגות תכונות Webex . באפשרותך להשתמש בהליך זה כדי להסיר תוכן פרסומי זה מדפים אלה.

1

היכנס לניהול אתר Webex ועבור לאחת מהאפשרויות הבאות:

 • קביעת תצורה > פגישות Webex
 • תצורה > אפשרויות > של אירועי Webex
 • הגדרת > הדרכת Webex
2

במקטע אפשרויות אתר, בטל את הסימון הצג תוכן לקידום מכירות עבור כל פריט שבו ברצונך להסתיר תוכן לקידום מכירות.

3

(אירועי Webex בלבד) כדי לשנות את דף קידום המכירות של אירועי Webex, גלול מטה אל המקטע קידום והזן כתובת URL של דף חדש בכתובת URLשל דף קידום מכירות.

4

בחר עדכן.