Блок-схема на


 
Тази функция не е налична за уебинари в изглед на уебкаст.

Щракнете върху Превод > Други контроли и след това изберете езика, който искате като източник от падащо меню.


 
Тази функция не е налична за уебинари в изглед на уебкаст.

Докоснете Други контролиИкона за други контроли > Превод , и след това изберете желания език на източника от падащо меню.