Flödesschema för


 
Den här funktionen är inte tillgänglig för webbseminarier i webbsändningsvy.

Klicka på Tolkning > Andra kontroller och välj sedan det språk som du vill ha som källa i listrutemeny.


 
Den här funktionen är inte tillgänglig för webbseminarier i webbsändningsvy.

Tryck Andra kontrollerIkonen för andra kontroller > Tolkning och välj sedan önskat källspråk i listrutemeny.