תרשים זרימה של


 
תכונה זו אינה זמינה עבור סמינרים מקוונים בתצוגת שידור אינטרנט.

לחץ מתורגמנות > בקרות אחרות , ולאחר מכן בחר את השפה הרצויה כמקור תפריט נפתח.


 
תכונה זו אינה זמינה עבור סמינרים מקוונים בתצוגת שידור אינטרנט.

הקש בקרות אחרותסמל פקדים אחרים > מתורגמנות , ולאחר מכן בחר את שפת המקור הרצויה תפריט נפתח.