Flytskjema for

Klikk Tolkning > Andre kontroller, og velg deretter språket du vil bruke som kilde, på rullegardinmenyen.

Tapp Andre kontroller > Andre kontroller-ikon Tolkning , og velg deretterkildespråket du vil bruke, på rullegardinmenyen.