Schemat blokowy dla


 
Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku webinariów w widoku webcast.

Kliknij Interpretacja > Inne elementy sterujące , a następnie z menu rozwijanego wybierz język, który ma być używany jako źródło.


 
Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku webinariów w widoku webcast.

Dotknij Inne elementy sterująceIkona innych elementów sterujących > Interpretacja , a następnie wybierz żądany język źródłowy z menu rozwijanego.