Akış grafiği:

Yorumla > Diğer kontroller seçeneğine tıklayın ve ardından açılırmenüden kaynak olarak istediğiniz dili seçin.

Yorumla Diğer kontroller simgesi > kontrollere dokunun ve ardından açılır menüden istediğiniz kaynak dili seçin.