Vývojový diagram pro


 
Tato funkce není dostupná pro webináře v zobrazení webcastu.

Klikněte tlumočení > Jiné ovládací prvky a z rozevírací nabídka vyberte jazyk, který chcete použít jako zdrojový jazyk.


 
Tato funkce není dostupná pro webináře v zobrazení webcastu.

Klepněte na Jiné ovládací prvkyIkona jiných ovládacích prvků > tlumočení a z rozevírací nabídka vyberte požadovaný zdrojový jazyk, který chcete.