Vývojový diagram

V rozevírací nabídce klikněte na Interpretační > jiné ovládací prvky a vyberte požadovaný jazyk jakozdroj.

Klepněte na Další ovládací prvky Ikona Ostatní ovládací prvky > Interpretace a v rozevírací nabídce vyberte požadovaný zdrojovýjazyk.