1

Изберете менюто за контрол на телефона на главния прозорец.

2

Изберете Препращане на повиквания към и след това изберете съответната опция.

1

Изберете Jabber > предпочитания > повиквания.

2

Изберете Повикване напред.

3

В секцията Препращане на повиквания към изберете опция от наличния списък или добавете нов номер.

 1. Добавете нов номер в наличния списък, като изберете бутона + (плюс).

 2. Въведете телефонен номер, включително кодове на държави и области.

1

Отидете на Настройки > Повикване > Препращане на повиквания.

2

Изберете някоя от тези опции:

 • Забраняване на пренасочването на обаждания

 • Гласова поща

 • Мобилен

 • Начална страница

 • Добавяне на номер—Можете или да въведете телефонен номер, включително кодове на държави и области, или URI.

1

Отидете на Настройки > Повикване > Препращане на повиквания.

2

Имате следните опции, за да препратите входящите си обаждания:

 • Не препращайте обажданията

 • Гласова поща

 • Мобилен

 • Начална страница

 • Персонализиране —Можете да докоснете тази опция, за да препратите обажданията към алтернативен номер.

  Въведете номера заедно с кодовете на държави и области.