1

Velg telefon Styrings menyen i hovedvinduet.

2

Velg viderekoble anrop til og velg deretter ønsket alternativ.

1

Velg Jabber > innstillinger > anrop.

2

Velg viderekoble anrop.

3

I delen viderekoble anrop til velger du et alternativ fra listen tilgjengelig eller legger til et nytt nummer.

 1. Legg til et nytt nummer i den tilgjengelige listen ved å velge + (pluss)-knappen.

 2. Skriv inn et telefon nummer, inkludert lands kode og område koder.

1

Gå til innstillinger > anrop > videre kobling av anrop.

2

Velg ett av disse alternativene:

 • Deaktiver videre kobling av anrop

 • Talepost

 • Mobiltelefon

 • Hjem

 • Legg til et nummer – du kan enten angi et telefon nummer, inkludert lands-og område koder, eller en URI.

1

Gå til innstillinger > anrop > videre kobling av anrop.

2

Du har følgende alternativer for å viderekoble inn kommende anrop:

 • Ikke viderekoble anrop

 • Talepost

 • Mobiltelefon

 • Hjem

 • Tilpass – du kan trykke på dette alternativet for å viderekoble anrop til et alternativt nummer.

  Angi nummeret sammen med lands-og område koder.