1

בחר את תפריט הבקרה של הטלפון בחלון הראשי.

2

בחר העבר שיחות אל ואז בחר את האפשרות המתאימה.

1

בחר Jabber > העדפות > שיחות.

2

בחר הפניית שיחות.

3

בקטע העבר שיחות אל, בחר אפשרות מהרשימה הזמינה או הוסף מספר חדש.

 1. הוסף מספר חדש ברשימה הזמינה על-ידי בחירת הלחצן + (סימן חיבור).

 2. הזן מספר טלפון, כולל קידומת מדינה ואזור.

1

עבור אל הגדרות > שיחה > הפניית שיחות.

2

בחר אחת מהאפשרויות האלה:

 • השבת הפניית שיחות

 • דואר קולי

 • נייד

 • בית

 • הוסף מספר – יש לך אפשרות להזין מספר טלפון, כולל קידומת מדינה ואזור, או URI.

1

עבור אל הגדרות > שיחה > הפניית שיחות.

2

ניתן לבחור את האפשרויות הבאות להפניית שיחות נכנסות:

 • אל תפנה שיחות

 • דואר קולי

 • נייד

 • בית

 • התאם אישית – יש לך אפשרות להקיש על האפשרות הזו כדי להפנות שיחות למספר חלופי.

  הזן את המספר כולל קידומת מדינה ואזור.