1

Izaberite meni kontrole telefona u glavnom prozoru.

2

Izaberite opciju Prosledi pozive, a zatim izaberite odgovarajuću opciju.

1

Izaberite opciju > za > pozive.

2

Izaberite stavku Pozovi unapred.

3

U odeljku Prosledi pozive u izaberite opciju sa dostupne liste ili dodajte novi broj.

 1. Dodajte novi broj na dostupnu listu tako što ćete izabrati dugme + (plus).

 2. Unesite broj telefona, uključujući pozivne brojeve država i oblasti.

1

Idite na podešavanja > pozovite > poziv prosleđivanje.

2

Izaberite neku od ovih opcija:

 • Onemogući prosleđivanje poziva

 • Glasovna pošta

 • Mobilni telefon

 • Почетна

 • Dodajte broj – Možete uneti broj telefona, uključujući pozivne brojeve država i oblasti ili URI.

1

Idite na podešavanja > pozovite > poziv prosleđivanje.

2

Imate sledeće opcije za prosleđivanje dolaznih poziva:

 • Ne prosleđivanje poziva

 • Glasovna pošta

 • Mobilni telefon

 • Почетна

 • Prilagodite – Ovu opciju možete da dodirnete da biste prosledili pozive na alternativni broj.

  Unesite broj zajedno sa šiframa države i oblasti.