1

V hlavním okně vyberte nabídku ovládání telefonu.

2

Vyberte možnost Přesměrovat hovory na a pak vyberte vhodnou možnost.

1

Vyberte možnosti Jabber > Předvolby > Hovory.

2

Zvolte možnost Přesměrování hovorů.

3

V části Přesměrovat·hovory·na vyberte možnost v seznamu nebo přidejte nové číslo.

 1. Nové číslo můžete do seznamu dostupných kontaktů přidat po výběru tlačítka + (plus).

 2. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby země a oblasti.

1

Přejděte do části Nastavení > Hovor > Přesměrování hovorů.

2

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Disable call forwarding (Zakázat přesměrování hovorů)

 • Hlasová schránka

 • Mobil

 • Domů

 • Add a number (Přidat číslo) – můžete zadat telefonní číslo, včetně směrového čísla oblasti nebo identifikátoru URI.

1

Přejděte do části Nastavení > Hovor > Přesměrování hovorů.

2

K dispozici jsou následující možnosti přesměrování příchozích hovorů:

 • Do not forward calls (Hovory nepřesměrovávat)

 • Hlasová schránka

 • Mobil

 • Domů

 • Customize (Přizpůsobit) – klepnutím na tuto možnost můžete hovory přesměrovat na alternativní číslo.

  Zadejte číslo a také kód země a směrové číslo oblasti.