1

Vælg telefonkontrolmenuen i hovedvinduet.

2

Vælg Videresend opkald til, og vælg derefter den passende valgmulighed.

1

Vælg Jabber > Præferencer > Opkald.

2

Vælg Viderestil opkald.

3

I sektionen Viderestil opkald til skal du vælge en valgmulighed på listen over tilgængelige muligheder eller tilføje et nyt nummer.

 1. Tilføj et nyt nummer fra den tilgængelige liste ved at vælge knappen + (plus).

 2. Indtast et telefonnummer, inklusive lande- og områdekoder.

1

Gå til Indstillinger > Opkald > Opkaldsvideresendelse.

2

Vælg en af disse indstillinger:

 • Deaktiver viderestilling af opkald

 • Talebesked

 • Mobil

 • Hjem

 • Tilføj et nummer – du kan enten angive et telefonnummer, med landekode og områdenummer, eller en URI.

1

Gå til Indstillinger > Opkald > Opkaldsvideresendelse.

2

Du har følgende indstillinger for at videresende dine indgående opkald:

 • Videresend ikke opkald

 • Talebesked

 • Mobil

 • Hjem

 • Brugertilpas – du kan trykke på denne indstilling for at videresende opkald til et alternativt nummer.

  Angiv nummeret med lande- og områdekode.