1

W oknie głównym wybierz menu elementów sterujących telefonu.

2

Wybierz opcję Przekazuj połączenia do, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

1

Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Połączenia.

2

Wybierz opcję Przekazywanie połączeń.

3

W sekcji Przekazuj połączenia do wybierz opcję z dostępnej listy lub dodaj nowy numer.

 1. Dodaj nowy numer do dostępnej listy, klikając przycisk + (plus).

 2. Wprowadź numer telefonu razem z numerem kierunkowym.

1

Przejdź do opcji Ustawienia > Połączenie > Przekierowywanie połączeń.

2

Możesz wybrać dowolną z następujących opcji:

 • Wyłącz przekierowywanie połączeń

 • Poczta głosowa

 • Komórkowy

 • Domowy

 • Dodaj numer — możesz wpisać numer telefonu z numerem kierunkowym kraju i regionu albo identyfikator URI.

1

Przejdź do opcji Ustawienia > Połączenie > Przekierowywanie połączeń.

2

Do wyboru są następujące opcje przekierowywania połączeń przychodzących:

 • Nie przekazuj połączeń

 • Poczta głosowa

 • Komórkowy

 • Domowy

 • Dostosuj — dotknięcie tej opcji umożliwia przekierowanie połączeń na numer dodatkowy.

  Wpisz numer razem z numerem kierunkowym kraju i regionu.