Можете да прекратите срещите на Webex, ако смятате, че се случват с измама.

Преди да започнете

Трябва да имате достъп за четене и запис на партньорски измами, за да прекратите срещите в портала на Webex CCA. Партньори с Управление на измами read- само достъп са в състояние да търсят и виждат срещите, но не и да ги прекрати.

1

Влезте в портала на Webex CCA и отидете на Управление наизмамите .

2

Използвайте лентата за търсене, за да търсите събрание. Можете да потърсите събрание по номера му за достъп за набиране или по номера за обратно повикване, който Webex е набрал за участник.

3

Изберете събранието, което искате да приключите, и изберете Край насъбранието .


 

Cisco не преглежда никакви срещи, преди да ги прекратят. Партньорите, които прекратяват срещите, носят единствено отговорност и следва да го правят с голяма предпазливост.

4

Въведете причината, че приключвате събранието, и изберете Край на събранието .

Резултат: Събранията, които прекратявате, се добавят към регистрационния файл за прекратяване.