Можете да прекратите срещите на Webex , ако смятате, че се провеждат чрез измама.

Преди да започнете

Трябва да имате достъп за четене и запис за измама на партньори, за да прекратявате срещи в портала на Webex CCA. Партньорите с достъп само за четене за управление на измами могат да търсят и виждат срещите, но не и да ги прекратяват.
1

Влезте в портала на Webex CCA и отидете на Управление на измами .

2

Използвайте лентата за търсене, за да търсите среща. Можете да търсите среща по номера за достъп за набиране или по номера за обратно повикване, който Webex е набрал за участник.

3

Изберете срещата, която искате да приключите, и изберете Край на срещата .


 

Cisco не преглежда никакви срещи, преди да бъдат прекратени. Партньорите, които прекратяват срещите, носят единствената отговорност и трябва да го правят с голямо внимание.

4

Въведете причината, поради която прекратявате срещата, и изберете Край на срещата .

Резултат: Срещите, които прекратявате, се добавят към Регистър за прекратяване .