Du kan avslutte Webex-møter hvis du tror de er uredelige.

Før du starter

Du må ha lese- og skrivetilgang for partnersvindel for å kunne avslutte møter i Webex CCA-portalen. Partnere med kun lesetilgang for svindelhåndtering kan søke etter og se møtene, men ikke avslutte dem.
1

Logg på Webex CCA-portalen, og gå til Svindelhåndtering.

2

Bruk søkefeltet til å søke etter et møte. Du kan søke etter et møte etter dets nummer for innringingstilgang, eller etter tilbakeringingsnummeret som Webex ringte for en deltaker.

3

Velg møtet du vil avslutte, og velg Avslutt møte.


 

Cisco gjennomgår ingen møter før de avsluttes. Partnere som avslutter møter, er eneansvarlige og bør gjøre det med stor forsiktighet.

4

Skriv inn årsaken til at du avslutter møtet, og velg Avslutt møte.

Resultat: Møter du avslutter, legges til i Avslutningsloggen.