באפשרותך לסיים פגישות Webex אם אתה סבור שהן מתרחשות במרמה.

לפני שתתחיל

דרושה לך גישת קריאה וכתיבה להונאת שותפים כדי לסיים פגישות בפורטל Webex CCA.שותפים עם גישת ניהול הונאות לקריאה בלבד יכולים לחפש ולראות את הפגישות, אך לא לסיים אותן.
1

היכנס לפורטל Webex CCA ועבור אל ניהולהונאות.

2

השתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש פגישה.באפשרותך לחפש פגישה לפי מספר הגישה לחיוג נכנס, או לפי מספר השיחה החוזרת ש- Webex חייג עבור משתתף.

3

בחר את הפגישה שברצונך לסיים ובחר סיים פגישה.


 

Cisco אינה סוקרת פגישות כלשהן לפני שהן מסתיימות.שותפים המסיימים פגישות הם האחראים הבלעדיים ועליהם לעשות זאת בזהירות רבה.

4

הזן את הסיבה לכך שאתה מסיים את הפגישה ובחר סיים פגישה.

תוצאה:פגישות שאתה מסיים מתווספות ליומן הסיום.