Schůzky Webex můžete ukončit, pokud se domníváte, že k nim dochází podvodně.

Než začnete

Chcete-li ukončit schůzky na portálu Webex CCA, musíte mít přístup ke čtení a zápisu partnerům. Partneři s přístupem pro čtení pouze pro správu podvodů mohou schůzky vyhledávat a zobrazovat, ale ne je ukončit.

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Fraud Management.

2

Pomocí vyhledávacího panelu vyhledejte schůzku. Schůzku můžete vyhledat podle jejího telefonního přístupového čísla nebo podle čísla zpětného volání, které webex vytočil pro účastníka.

3

Vyberte schůzku, kterou chcete ukončit, a zvolte Ukončit schůzku.


 

Společnost Cisco nekontroluje žádné schůzky před jejich ukončením. Partneři, kteří ukončují schůzky, jsou výhradně zodpovědní a měli by tak učinit s velkou opatrností.

4

Zadejte důvod ukončení schůzky a vyberte Ukončit schůzku.

Výsledek: Schůzky, které ukončíte, budou přidány do protokolu ukončení.