Schůzky Webex můžete ukončit, pokud se domníváte, že proběhly podvodně.

Než začnete

Chcete-li ukončit schůzky na portálu CCA Webex , musíte mít oprávnění pro čtení a zápis proti podvodům partnerů. Partneři se správou podvodů s přístupem jen pro čtení mohou schůzky vyhledat a zobrazit, ale nemůže je ukončit.
1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Management podvodů .

2

K vyhledání schůzky použijte panel hledání. Můžete vyhledat schůzku podle jejího přístupového čísla pro vytáčení nebo podle čísla zpětného volání, které služba Webex vytočila za účastníka.

3

Vyberte schůzku, kterou chcete ukončit, a zvolte možnost Ukončit schůzku .


 

Cisco nekontroluje žádné schůzky před jejich ukončením. Partneři, kteří ukončují schůzky, nesou výhradní odpovědnost a měli by tak činit velmi opatrně.

4

Zadejte důvod, proč schůzku ukončujete, a vyberte Ukončit schůzku .

Výsledek: Schůzky, které ukončíte, jsou přidány do Protokol ukončení .