Możesz zakończyć spotkania Webex, jeśli uważasz, że odbywają się one nieuczciwie.

Przed rozpoczęciem

Musisz mieć dostęp do odczytu i zapisu oszustw partnerskich, aby zakończyć spotkania w portalu Webex CCA. Partnerzy z dostępem tylko do odczytu fraud Management mogą wyszukiwać i wyświetlać spotkania, ale nie mogą ich kończyć.

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA i przejdź do Zarządzania oszustwami.

2

Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać spotkanie. Spotkanie można wyszukać według numeru dostępu telefonu lub numeru wywołania zwrotnego wybranego przez Webex dla uczestnika.

3

Wybierz spotkanie, które chcesz zakończyć, a następnie wybierz pozycję Zakończ spotkanie.


 

Firma Cisco nie sprawdza żadnych spotkań przed ich zakończeniem. Partnerzy, którzy kończą spotkania, ponoszą wyłączną odpowiedzialność i powinni to robić z wielką ostrożnością.

4

Wprowadź przyczynę zakończenia spotkania i wybierz pozycję Zakończ spotkanie.

Wynik: Spotkania, które kończysz, są dodawane do dziennikazakończenia.