Możesz kończyć spotkania Webex , jeśli uważasz, że odbywają się w nieuczciwy sposób.

Przed rozpoczęciem

Aby zakończyć spotkania w portalu Webex CCA, musisz mieć dostęp do odczytu i zapisu w programie Partner Fraud. Partnerzy z dostępem tylko do odczytu zarządzania oszustwami mogą wyszukiwać i wyświetlać spotkania, ale nie mogą ich przerywać.
1

Zaloguj się do portalu Webex CCA i przejdź do Zarządzanie oszustwami .

2

Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać spotkanie. Spotkanie można wyszukiwać według jego numeru dostępowego dial-in lub według numeru oddzwaniania, który Webex wybrał dla uczestnika.

3

Wybierz spotkanie, które chcesz zakończyć, i wybierz Zakończ spotkanie .


 

Cisco nie sprawdza żadnych spotkań przed ich zakończeniem. Partnerzy, którzy kończą spotkania, ponoszą wyłączną odpowiedzialność i powinni to robić z dużą ostrożnością.

4

Wprowadź powód, dla którego kończysz spotkanie, i wybierz Zakończ spotkanie .

Wynik: Zakończone przez Ciebie spotkania są dodawane do Dziennik zakończenia .