Webex možete prekinuti ako mislite da se odvijaju na prijevaru.

Prije početka

Morate imati pristup za čitanje i pisanje za prijevare partnera kako biste prekinuli sastanke na Webex CCA portalu. Partneri s pristupom samo za čitanje upravljanja prijevarama mogu pretraživati i vidjeti sastanke, ali ih ne mogu prekinuti.
1

Prijavite se na Webex CCA portal i idite na Upravljanje prijevarama .

2

Koristite traku za pretraživanje za traženje sastanka. Sastanak možete tražiti po njegovom pristupnom broju biranjem ili po broju povratnog poziva koji je Webex birao za sudionika.

3

Odaberite sastanak koji želite završiti i odaberite Završetak sastanka .


 

Cisco ne pregledava nijedan sastanak prije nego što se prekine. Partneri koji prekidaju sastanke isključivo su odgovorni i to bi trebali činiti s velikim oprezom.

4

Unesite razlog zbog kojeg završavate sastanak i odaberite Završetak sastanka .

rezultat: Sastanci koje prekinete dodaju se u Dnevnik prekida .