Du kan avsluta Webex-möten om du tror att de sker på ett orättmätigt sätt.

Innan du börjar

För att avsluta möten i Webex CCA-portalen måste du ha läs- och skrivåtkomst i Partner Fraud. Partner med endast skrivskyddad åtkomst i Fraud Management kan söka efter och se möten, men inte avsluta dem.
1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Fraud Management.

2

Använd sökfältet för att söka efter ett möte. Du kan söka efter ett möte via dess åtkomstnummer för inringning eller via återuppringningsnumret som Webex ringde upp för en deltagare.

3

Välj det möte som du vill avsluta och välj Avsluta möte.


 

Cisco granskar inga möten innan de avslutas. Partner som avslutar möten är själva ansvariga och ska göra detta med stor försiktighet.

4

Ange anledningen till att du avslutar mötet och välj Avsluta möte.

Resultat: Möten som du avslutar läggs till i Logg över avslutade.