Webex sastanke možete da završite ako mislite da se dešavaju na prevaru.

Pre nego što počneš

Da biste prekinuli sastanke na Webex CCA portalu, morate imati partnerske prevare za čitanje i pisanje. Partneri sa upravljanjem prevarama- samo pristup mogu da traže i vide sastanke, ali ne i da ih prekinu.

1

Prijavite se na Webex CCA portal i idite na upravljanje prevarama.

2

Koristite traku za pretragu da biste potražili sastanak. Sastanak možete potražiti po pozivno-inom pristupu ili po broju povratnog poziva koji je Webex birao za učesnika.

3

Izaberite sastanak koji želite da završite i odaberite stavku Završi sastanak.


 

Cisco ne pregleda sastanke pre nego što budu prekinuti. Partneri koji prekidaju sastanke su isključivo odgovorni i to treba da urade sa velikim oprezom.

4

Unesite razlog zbog kojeg završavate sastanak i izaberite stavku Završi sastanak.

Rezultat: Sastanci koje prekinete dodaju se u evidenciju prekida radnog odnosa.