Създаването на акаунт в Dubber е автоматично за потребителите.

Всички клиенти на Webex Calling имат достъп до безплатния абонамент за Dubber Go. С Dubber Go потребителите получават удобен запис на разговори. Предлагат се платени абонаменти, които предлагат повече опции като запис на разговори за съответствие, неограничено задържане, анализ на AI и администраторски достъп.

 • Dubber Go е достъпен за всички корпоративни потребители и дава достъп до неограничени записи. Всеки запис се съхранява за 30 дни. Само потребителите могат да имат достъп и да управляват своите записи от своя портал Dubber.


  Тази функция не е налична за потребители, закупили услугата на webex.com

 • Стандартните и AI лицензи изискват договорно споразумение с Dubber. С платените лицензи имате достъп до неограничени записи, неограничено съхранение и записите могат да бъдат достъпни от администратора. Отидете на https://www.dubber.net/contact-us/, за да получите подробна информация за продукта и цените на Dubber за запис на разговори, след което създайте акаунт.

Можете да мигрирате потребители от безплатен към платен абонамент или от платен към безплатен абонамент по всяко време. За да направите това, идентифицирайте броя на потребителите, които трябва да мигрирате, и се свържете с партньора си.


При мигриране от безплатен към платен абонамент, автоматичното изтриване спира и започва неограничено запазване. При мигриране от платен към безплатен абонамент, неограниченото задържане приключва и записите се изтриват след 30 дни.


ICE (Оптимизация на медиите) и запис на разговори са и двете функции, които независимо въвеждат малко забавяне на звука в началото на разговора и когато се използват заедно, забавянето на звука е малко по-дълго и по-забележимо за клиентите.

Преди да започнете

Уверете се, че са изпълнени следните изисквания:

 • Вашият партньор е активирал тази услуга за вашата организация, по подразбиране тази услуга е настроена да ви позволява да я конфигурирате за определени потребители.

 • Потребителите имат присвоени професионални или основни потребителски лицензи за Webex Calling.

 • Консултирайте се с вашия правен отдел относно регулаторните изисквания относно записването на разговори.

1

От изгледа за клиенти в https://admin.webex.com отидете на Потребители и след това изберете потребител.

2

Изберете Обаждане, превъртете до Разширени настройки за разговори и след това включете Запис на разговори.

Имайте предвид, че ако по-късно изключите функцията за запис на разговори, настройките на потребителя за запис на разговори се изчистват, но всички разговори, които са били записани преди тази промяна, все още се поддържат на платформата Dubber.

3

Акаунт в Dubber се създава автоматично за потребителите.


 

След активиране на записа на разговори, в случай че потребителят все още има проблеми със записването на разговори, можете да се свържете с поддръжката на Dubber с информацията, налична в секцията Показване на информацията за запис на платформата за обаждания.

Може да бъде намерен от страницата „Потребители“, като отидете на Обаждане > Разширени настройки за разговори > Запис на разговори > Показване на информация за запис на платформата за разговори.

4

Можете да конфигурирате някоя от следните настройки:

 • Никога – тази опция е избрана по подразбиране.
 • При поискване – Изберете тази опция, ако искате да предоставите на потребителите контрол върху това кога могат да започват и прекратяват записите. Можете също да изберете известието за пауза и възобновяване, ако е приложимо.
 • Винаги – Изберете тази опция, ако искате всички входящи и изходящи повиквания да се записват.
 • Винаги с пауза/възобновяване – Изберете тази опция, ако искате да предоставите на потребителите контрол върху това кога могат да поставят на пауза и да възобновяват записите.
 • Пускане на съобщение за начало/прекратяване на записа— Изберете тази опция, ако искате стандартно съобщение да се възпроизвежда в началото на всички входящи и изходящи повиквания, уведомяващо всички страни, че разговорът се записва. Може да изискате обявление, за да отговаряте на законовите изисквания във вашия район.

   

  Това съобщение не е включено в записа на разговора.


   

  Когато се възпроизвежда съобщение по време на стартиране, спиране, пауза или възобновяване, Webex Calling изпраща информация до Dubber, че е възпроизведено съобщение.

 • Пауза и възобновяване на известието— Изберете тази опция, ако искате да получавате известия за пауза и възобновяване. Можете да изберете опция за бипкане или опция за съобщение, която ще възпроизвежда следното:
  • Пауза— ще възпроизведе съобщение, което показва, че е поставено на пауза успешно.

  • Възобновяване— ще възпроизведе съобщение, което показва, че е възобновено успешно.

 • Записване на гласови съобщения – изберете тази опция, ако искате да записвате и изпратени и получени гласови съобщения. Ако мястото за съхранение е проблем, може да не искате да изберете тази опция.
 • Повтаряне на тон на всеки—По подразбиране се възпроизвежда тон на всеки 20 секунди, напомнящ на всички участници, че разговорът се записва. Можете да промените това на стойност между 10 и 90 секунди.
5

Щракнете върху Запиши.

Потребителите ще видят икона на своя мултиплатформен телефон и приложението Webex, показваща, че разговорът се записва. Потребителите може да имат опцията да поставят на пауза записа, ако активирате тази настройка за тях.

Когато се записва разговор, двойни потоци се изпращат до Dubber. Освен това, когато се възпроизвежда съобщение по време на стартиране, спиране, пауза или възобновяване, Webex Calling изпраща информация до Dubber, че е възпроизведено съобщение.

Какво да направите след това

Ако възникне проблем за потребителите, от таблото за управление на Dubber щракнете върху раздела Хора, изберете подходящия външен идентификатор (както е посочено по-горе в Control Hub), изберете dub.points . Уверете се, че следната информация е правилна:

 • Продукт – Изберете своя продукт.

 • Външен тип—Въведете BroadWorks.

 • Доставчик на услуги – Копирайте и поставете съответната стойност от Control Hub.

 • Външна група – Копирайте и поставете съответната стойност от Control Hub.

 • Външен идентификатор – Копирайте и поставете съответната стойност от Control Hub.

След това кликнете върху Запазване на промените.

Ако е необходима допълнителна поддръжка, моля, свържете се с поддръжката на Dubber.