Разбира се, ще ви е необходим лесен начин да знаете кога тези хора са включени в тези пространства, така че да не споделяте случайно поверителна информация. Ще видите някои области в тези интервали, подчертани, като границата, фона на съобщението и иконата в областта за съобщения и техните имейл адреси.

Вашата фирма може да прилага правила, за да ви ограничи да каните хора извън вашата организация и да ви попречи да се присъедините към пространства, собственост на друга организация. Ще получите съобщение, което ще ви уведоми в тези случаи.