Разбира се, ще ви е необходим лесен начин да разберете кога тези хора са включени в тези пространства, за да не споделите случайно поверителна информация. Ще видите някои области в тези пространства маркирани, като границата, фона на съобщението и иконата в областта за съобщения и техните имейл адреси.

външни космически участници

Вашата компания може да прилага правила, за да ви ограничи да каните хора извън вашата организация и да ви попречи да се присъедините към пространства, собственост на друга организация. В тези случаи ще получите съобщение, което ви уведомява.