Naturligtvis behöver du ett enkelt sätt att veta när dessa personer ingår i dessa utrymmen så att du inte av misstag delar konfidentiell information. Du ser vissa områden i de utrymmen som är markerade, till exempel gränsen, meddelandebakgrund och ikonen i meddelandeområdet och deras e-postadresser.

deltagare i externt utrymme

Ditt företag kan tillämpa policyer för att begränsa dig från att bjuda in personer utanför din organisation och förhindra att du deltar i utrymmen som ägs av en annan organisation. Du får ett meddelande som meddelar dig i dessa fall.