Избирането на режим на камера Рамки подобрява изгледа, изпратен от вашата заседателна зала. Режимът на рамки изрязва ненужното пространство около участниците и съставя изглед, в който хората изглеждат по-близо един до друг, с еднакъв размер и на едно и също ниво на очите, в до четири кадъра. Хората, които седят близо един до друг, ще бъдат групирани в рамки, за да се запази усещането за непрекъснатост в стаята.


Режимът Frames е наличен на регистрирани в облак устройства Room Kit, Room Kit Mini и Room 55, които работят с RoomOS 11.

За да активирате Frames:

  1. Отворете контролния панел на вашия сензорен контролер. Докоснете Камера.

  2. В режим на камера изберете Рамки.

Ако в стаята има повече от четирима души, те ще бъдат групирани в рамки или ще бъдат превключени към най-добър преглед, който показва всички присъстващи.