Изборът на режим на камерата "Кадри" подобрява изгледа, изпратен от вашата заседателна зала. Режимът "Кадри" изрязва излишно пространство около участниците и съставя изглед, при който хората изглеждат по-близо един до друг, равномерно оразмерени и на едно и също ниво на очите, в до четири кадъра. Хората, които седят близо един до друг, се групират в кадри, за да запазят усещането за непрекъснатост в залата.

Можете да прочетете тази статия за информация относно останалите автоматични режими на камерата.

За да разрешите "Кадри":

  1. Отворете контролния панел на таблото или сензорния контролер. Докоснете Камера.

  2. Под "Режим на камерата" изберете Кадри.

Ако в залата има повече от четирима души, те ще бъдат групирани в кадри или ще бъдат превключени в групов изглед, който показва всички присъстващи.

Таблицата тук показва различните начини, по които на екрана се показват до 7 или повече души при използване на режим "Кадри". Във всеки ред горната илюстрация показва как хората са позиционирани в залата, а долната илюстрация показва как камерата ги групира заедно в режим "Кадри".

1 човек

2 души

3 души

4 души

5 души

6 души

7 души

В следващите издания ще се осигури поддръжка на още сценарии за групови кадри.

Режимът "Кадри" изрязва излишно пространство около участниците и ги "кадрира" по отделно или в групи, така че да се показват по-близо един до друг и осигурява по-добър общ изглед на срещата. В примера по-долу се използват кадри и можете да видите ефекта им върху оформлението на това събрание. Трима души в заседателна зала (в горния ляв ъгъл) са кадрирани индивидуално, за да се оптимизира екранното им присъствие:Ако участвате в събрание на Webex, можете да максимизирате реалността на екранното представяне още, като активирате Фокусиране върху хора от менютоОформление. Тази опция динамично подобрява оформлението, като използва цялото налично пространство, гарантирайки, че всеки получава равномерен дял от екрана. По-долу можете да видите една и съща среща при използване на кадри и фокусиране върху хора:Прочетете тази статия за повече информация относно фокусирането върху хора и начина на активирането му.