Wybranie trybu kamery Ramki poprawia widok wysyłany z sali konferencyjnej. Tryb ramek przycina niepotrzebną przestrzeń wokół uczestników i tworzy widok, w którym ludzie pojawiają się bliżej siebie, równomiernie i na tym samym poziomie oczu, w maksymalnie czterech klatkach. Ludzie, którzy siedzą blisko siebie, zostaną zgrupowani w ramkach, aby zachować poczucie ciągłości w pokoju.


Tryb ramek jest dostępny na zarejestrowanych w chmurze urządzeniach Room Kit, Room Kit Mini i Room 55 z systemem RoomOS 11.

Aby włączyć ramki:

  1. Otwórz Panel sterowania na kontrolerze dotykowym. Dotknij opcji Aparat.

  2. W obszarze Tryb aparatu wybierz opcję Klatki.

Jeśli w pokoju są więcej niż cztery osoby, zostaną one pogrupowane w ramki lub przełączone na najlepszy przegląd, który pokazuje wszystkich obecnych.