Wybranie ramek w trybie kamery zwiększa widok, który został wysłany z pokoju konferencyjnego. W trybie ramki odcinają się uneccessary przestrzeń wokół uczestników i tworzy widok, w którym ludzie wyglądają bliżej siebie, równomiernie przeskalowanego i na tym samym poziomie oczu, w maksymalnie czterech klatkach Osoby znajdujące się blisko siebie będą pogrupowane w ramki w celu zachowania ciągłości w pokoju

Ten artykuł można przeczytać w celu uzyskania informacji o innych trybach automatycznych aparatów fotograficznych.

Aby włączyć ramki:

  1. Otwórz Panel sterowania na płycie lub na kontrolerze dotykowym. Dotknij ikony kamery.

  2. W obszarze tryb kamery wybierz opcję ramki.

Jeśli w pokoju znajduje się więcej niż cztery osoby, zostaną one pogrupowane na ramki lub przełączone w widok grupy, który zawiera wszystkich obecnych użytkowników

W tabeli pokazano różne sposoby wyświetlania maksymalnie 7 osób na ekranie, gdy działa tryb ramek. W każdym wierszu znajduje się Górna ilustracja przedstawiająca położenie osób w pokoju, a niższa ilustracja przedstawia, w jaki sposób aparaty te grupuje je w trybie klatek.

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

7 osób

W przyszłych wersjach programu obsługiwane są dalsze scenariusze dotyczące grupowania ramek.

W trybie ramki odcinane są uneccessary przestrzeń nad uczestnikami lub uczestnikami ramek pojedynczo lub w grupach, dzięki czemu wyglądają bliżej siebie, oferując ogólny lepszy widok spotkania. W poniższym przykładzie ramki są używane, a użytkownik może wyświetlać jej wpływ na układ siatki na tym spotkaniu. Trzy osoby znajdujące się w pokoju spotkań (górne lewe górne rogi) znajdują się w klatkach indywidualnie, aby zoptymalizować ich obecność na ekranie:Jeśli pracujesz na Webex spotkaniu, możesz jeszcze bardziej zmaksymalizować stan faktycznego korzystania z ekranu, wybierając pozycję osoby na ostro w menu układ . Ta opcja dynamicznie usprawnia układ przy użyciu całej dostępnej przestrzeni i upewnia się, że wszyscy użytkownicy otrzymają nawet udział. Poniżej znajduje się to samo spotkanie z obydwoma ramkami i osobami, które są w użyciu:Aby uzyskać więcej informacji na temat osób, należy zapoznać się z tym artykułem i jak je włączyć