Als u de camera modus frames kiest, wordt de weer gave die vanuit uw Vergader ruimte is verzonden, verbeterd. In de frame modus wordt de ruimte in uneccessary op deel nemers verwijderd en wordt een weer gave gemaakt waarbij de personen dichter bij elkaar worden weer gegeven, gelijkmatig van grootte en hetzelfde niveau hebben, in Maxi maal vier frames. Personen die zich dicht bij elkaar bevinden, worden gegroepeerd in kaders om het gevoel van de continuïteit in de kamer te behouden.

Frames inschakelen:

  1. Open het configuratie scherm op uw bord of de Touch controller. Tik op camera.

  2. Selecteer frames onder camera modus.

Als er meer dan vier personen zijn in de ruimte, worden deze gegroepeerd in frames of geschakeld naar een groeps weergave waarin iedereen wordt weer gegeven.

In de tabel ziet u de verschillende manieren waarop Maxi maal 7 of meer personen op het scherm worden weer gegeven wanneer de frame modus wordt gebruikt. In elke rij ziet u in de bovenste illustratie hoe mensen in de kamer worden geplaatst en in de onderste illustratie ziet u hoe de camera ze in de frame modus groeperen.

1 persoon

2 personen

3 personen

4 personen

5 personen

6 personen

7 personen

Ondersteuning voor meer scenario's voor groeps framing wordt in toekomstige versies geleverd.