Als u de frames in de cameramodus kiest, wordt ook de weergave van uw vergaderruimte. De framesmodus biedt ruimte weg voor ongeccessary ruimte rond deelnemers en stelt een weergave samen waar de personen samen verschijnen, even groot en van hetzelfde oogniveau, met maximaal vier frames. Mensen die achter elkaar zitten worden gegroepeerd in frames om het beeld van continuïteit in de ruimte te behouden.


De framesmodus is beschikbaar op in de cloud geregistreerde ruimtekit, ruimtekit Mini en Room 55-apparaten met RoomOS 11.

Frames inschakelen:

  1. Open het Configuratiescherm op uw touch controller. Tik op Camera.

  2. Selecteer Frames onder Cameramodus.

Als er meer dan vier personen in de ruimte zijn, worden ze gegroepeerd in frames of overgeschakeld naar een beter overzicht dat iedereen laat zien.