När du väljer kameralägesbildrutor ökas den vy som skickas från mötesrum. Bildr ramar-läget känner inte igen något utrymme runt deltagarna och utgör en vy där personerna visas närmare varandra, lika stora och på samma ögonnivå, i upp till fyra bildrutor. Personer som sitter nära varandra kommer att grupperas i bildrutor för att bevara kontinuiteten i rummet.


Frames-läget finns tillgängligt på molnregistrerade rumspaket, rumspaket för mini och rum 55-enheter som kör RoomOS 11.

Så här aktiverar du ramar:

  1. Öppna Kontrollpanelen på din pekenhet. Knacka på Kamera.

  2. Under Kameraläge väljer du Ramar.

Om det finns fler än fyra personer i rummet grupperas de i ramar eller växlas till en bästa översikt som visar alla som presenterar.