Om du väljer kameraläget Bildrutor förbättras vyn som skickas från ditt mötesrum. I läget Bildrutor klipps onödigt utrymme bort runt mötesdeltagarna och det skapas en bild där personerna ser ut att sitta närmare varandra, vara lika stora och på samma ögonhöjd, i upp till fyra bildrutor. Personer som sitter nära varandra grupperas i bildrutor för att behålla känslan av kontinuitet i rummet.

Du kan läsa den här artikeln om du vill ha information om andra automatiska kameralägen.

Så här aktiverar du Bildrutor:

  1. Öppna kontrollpanelen på din Board eller pekkontroll. Knacka på Kamera.

  2. Under Kameraläge väljer du Bildrutor.

Om det finns fler än fyra personer i rummet grupperas de i bildrutor eller ändras till en gruppbild som visar alla som är närvarande.

I den här tabellen kan du se på vilka olika sätt som sju eller fler personer visas på skärmen när läget Bildrutor används. På varje rad visar den övre figuren hur personerna sitter i rummet, och den undre bilden visar hur kameran grupperar ihop dem i läget Bildrutor.

1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer

6 personer

7 personer

Stöd för fler scenarier för gruppindelning i bildrutor kommer i framtida versioner.

I läget Bildrutor klipps onödigt utrymme bort runt mötesdeltagarna, och mötesdeltagarna ”ramas in” individuellt eller i grupper så att de ser ut att sitta närmare varandra, vilket ger en bättre bild av mötet. I exemplet nedan används bildrutor och du kan se hur de påverkar rutnätets layout i det här mötet. Tre personer i ett mötesrum (övre vänstra hörnet) är individuellt inramade för att framhäva deras närvaro på skärmen:Om du befinner dig i ett Webex-möte kan du maximera skärmens resursanvändning ännu mer genom att aktivera Fokus på personer i menyn Layout. Det här alternativet förbättrar layouten dynamiskt genom att använda allt tillgängligt utrymme och se till att alla får en lika stor del av skärmen. Nedan ser du samma möte där både Bildrutor och Fokus på personer används:Läs den här artikeln om du vill veta mer om Fokus på personer och hur du aktiverar funktionen.