Çerçeveler kamera modu seçildiğinde, toplantı odanızdan gönderilen görünüm iyileştirilir. Çerçeveler modu, katılımcıların çevresinde bulunan gereksiz boşlukları kırparak kişilerin aynı göz hizasında, daha yakın bir şekilde bulundukları, en fazla dört çerçeveden oluşan bir görünüm oluşturur. Birbirine yakın bir şekilde oturan kişiler çerçevelerde gruplandırılarak odadaki süreklilik hissi korunur.

Diğer otomatik kamera modları hakkında bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

Çerçeveler modunu etkinleştirmek için:

  1. Board cihazınızda veya dokunma denetleyicideki Denetim Masası'nı açın. Kamera'ya dokunun.

  2. Kamera modu bölümünden, Çerçeveler'i seçin.

Odada dörtten fazla kişi varsa çerçevelere gruplandırılır ya da toplantıya katılan herkesi gösteren Grup görünümüne geçilir.

Buradaki tablo, Çerçeveler modu kullanımdayken 7 kişiye kadar bir grubun veya daha fazla kişinin ekranda görüneceği farklı şekilleri göstermektedir. Her satırda, üstteki şekil kişilerin odada nasıl konumlanacağını ve alttaki şekil, kameranın Çerçeveler modunda bu kişileri nasıl gruplandıracağını gösterir.

1 kişi

2 kişi

3 kişi

4 kişi

5 kişi

6 kişi

7 kişi

Kişileri çerçevelerde gruplandırmaya yönelik daha fazla senaryo desteği, daha sonra sunulacak sürümlerde sunulacaktır.

Çerçeveler modu, katılımcıların etrafındaki gereksiz boşluğu kırpar ve katılımcıları tek tek ya da grup hâlinde "çerçevelere yerleştirir". Böylece, bu kişiler daha yakın konumda gösterilerek toplantının genel olarak daha iyi görünmesi sağlanır. Aşağıdaki örnekte, çerçeveler kullanımda olup bu toplantıdaki kılavuz düzeni üzerindeki etkilerini görebilirsiniz. Toplantı odasındaki üç kişi (sol üst köşe) ayrı ayrı çerçevelere yerleştirilerek ekrandaki görünümleri optimize edilmiştir:Webex toplantısındaysanız üstteki Düzen menüsünden Kişi odağı özelliğini etkinleştirerek ekran alanından çok daha iyi yararlanabilirsiniz. Bu seçenek, kullanılabilir alanın tamamından yararlanarak ve herkesin ekranda eşit miktarda alan kaplamasını sağlayarak düzeninizi dinamik olarak geliştirir. Aşağıda, hem çerçevelerin hem de kişi odağının kullanımda olduğu bir toplantı gösterilmektedir:Kişi odağı ve bu özelliğin nasıl etkinleştirileceği hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun.