Можете да премахнете персонализираните раздели, които създавате.

1

Изберете раздела, за да премахнете.

2

Изберете Jabber > файл > Премахване на персонализиран раздел...

3

Изберете Премахване.

Разделът се премахва.