Vlastní karty, které vytvoříte, můžete odebrat.

1

Vyberte kartu k odebrání.

2

Zvolte položky Jabber > Soubor > Odebrat·vlastní·kartu…

3

Vyberte položku Odebrat.

Dojde k odebrání karty.