באפשרותך להסיר את הכרטיסיות המותאמות אישית שאתה יוצר.

1

בחר בכרטיסייה להסרה.

2

בחר Jabber > File > הסר כרטיסייה מותאמת אישית...

3

בחר הסרה.

הכרטיסייה הוסרה.