Možete da uklonite prilagođene kartice koje kreirate.

1

Izaberite karticu koju želite da uklonite.

2

Izaberite stavku > datoteka > ukloni prilagođenu karticu...

3

Kliknite na dugme Ukloni.

Kartica je uklonjena.